ARNi (angiotensin-reseptor-neprilysin-hemmer) blokkerer renin-angiotensin-aldosteron-systemet, samtidig som den hemmer effekten av enzymet neprilysin og dermed hindrer nedbryting av natriuretiske peptider. Begge disse systemene er svært viktige for å regulere blodtrykket, og har også betydning for utviklingen av hjertesvikt. Kombinasjonsmedisinen som nå testes i kliniske studier går under navnet LCZ696, og tidligere studier har vist at den er effektiv ved høyt blodtrykk og hjertesvikt.

Nå har norske og australske forskere i samarbeid undersøkt medisinen nærmere hos rotter som har blitt påført hjerteinfarkt. Mens elleve rotter fikk medisinen fra én til fem uker etter infarktet, fikk seks andre rotter saltvannsløsning som juksemedisin. Det viste seg at medisinen hadde bremset hypertrofi* i alle de fire hjertekamrene, fibrose* både i hjertevev som var rammet og ikke rammet av infarktet, og den tenderte til å gi lavere blodtrykk enn hos kontrollgruppa. I tillegg var hjertets pumpefunksjon (den systoliske funksjonen) bedre hos rottene som fikk LCZ696, og det var også tegn til at fyllingen av hjertet (den diastoliske funksjonen) ikke var like redusert etter infarktet.

Effekten av medisinen viste seg videre å være større enn effekten av rene angiotensin-reseptor-blokkere. Funnene, som også ble presentert på den store europeiske hjertekongressen i fjor høst, viser at LCZ696 kan bremse svekkelsene på hjertet som følge av hjerteinfarkt. Dette skjer trolig fordi medisinen hindrer at hjertet blir stivt og uheldig forstørret. Angiotensin-reseptor-blokkere er allerede veletablerte medikamenter ved høyt blodtrykk og hjertesvikt, og den ekstra effekten av neprilysinhemmere kan potensielt gjøre ARNi til den nye gullstandarden ved disse tilstandene. Denne nye studien indikerer at ARNi-medikamenter også kan ha et bruksområde i etterkant av hjerteinfarkt.

*Ordforklaringer:

Hjertehypertrofi: unormal forstørrelse på hjertet som følge av at de enkelte muskelfibrene i forstørres.
Fibrose i hjertet: bindevevsarr; økt bindevevsmengde i hjertet, noe som gjør hjertet stivere og reduserer hjertefunksjonen.

Leave a reply