Hvert år får nærmere 300 pasienter i Norge en ny nyre. Etter nyretransplantasjon reduseres risikoen for hjerte- og karsykdom sammenlignet med å være i dialyse, men risikoen er likevel fremdeles høyere enn hos friske. Dette skyldes blant annet åreforkalkning, og nå viser en ny studie at en nyutviklet blodprøve som kan måle tilbøyeligheten til åreforkalkning forutsier hvilke nyretransplanterte som har høyest risiko for å dø tidlig av hjertesykdom.

Forskerne inkluderte til sammen 1435 pasienter som gjennomgikk en nyretransplantasjon ved Oslo universitetssykehus enten mellom 1999 og 2003 eller mellom 2008 og 2012. 283 av dem døde i løpet av oppfølgingsperioden fram til 1. oktober 2014. Lavere nivåer av T50 i blodet ti uker etter transplantasjonen var sterkt forbundet med økt dødelighet, spesielt i den gruppa av pasienter som døde som følge av hjerteinfarkt, hjertesvikt eller plutselig hjertestans. Resultatene endret seg ikke i analyser justert for faktorer som potensielt kunne ha påvirket sammenhengen. T50-testen måler blodets evne til å motvirke kalknedslag i blodårene ved å måle timinga av omdanningen fra primære til sekundære kalkproteiner i blodet. Akselerert omdanning gir lave T50-nivåer og indikerer at blodårene har liten evne til å motstå forkalkning. Blodprøven er utviklet i Sveits, og studien er gjennomført i samarbeid med sveitsiske forskere. Nye studier må til for å undersøke om medisinsk behandling for å regulere T50 kan bidra til å redusere dødsrisikoen.

Studien er den største til nå som viser at lave T50-nivåer i blodet sterkt og uavhengig kan forutsi økt dødelighet. Den fjerdedelen av pasientene som hadde lavest nivåer hadde nesten femdoblet risiko for å dø en hjerterelatert død sammenlignet med fjerdedelen med høyest nivåer. Dermed sier T50-nivåene i blodet like mye om dødeligheten som det å ha diabetes eller koronar hjertesykdom.

Dag Olav Dahle disputerte for sin doktorgrad 25. mai 2015. UNIKARD har tidligere omtalt to andre studier i doktorgraden hans:

Les også: Stiv hovedpulsåre øker dødelighet etter nyretransplantasjon
Les også: Urinsyre svekker ikke blodårefunksjonen etter nyretransplantasjon

Leave a reply