Ny medikamentell behandlingsmetode etter hjertetransplantasjon var ikke uheldig for småkarfunksjonen

Tidlig erstatning av kalsineurinhemmere med mTOR-hemmere etter hjertetransplantasjon hadde ikke uheldig virkning på småkarfunksjon i det transplanterte hjertet.