NOR-COR: Hvorfor lever ikke hjertepasienter sunnere?

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Norwegian Coronary Study - Merket med emne:

Et nytt stort norsk forskningsprosjekt undersøker en lang rekke medisinske og psykososiale faktorer hos over 1000 pasienter som nylig har blitt behandlet for akutt hjerteinfarkt eller stabil eller ustabil koronarsykdom. Det overordnede målet er å frembringe ny kunnskap som kan bedre behandling og oppfølging hos denne pasientgruppen.

Les hele artikkelen