Etter koronar-bypass* oppstår oksygenmangel i hjertet hos en betydelig andel av pasientene. Det skyldes blokkeringer i blodtilførselen, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt, men er vanskelig å oppdage med dagens utstyr. Når hjertemuskelen får redusert oksygen øker partialtrykket* av karbondioksid (pCO2), samtidig som pH-en synker. En ny, norskutviklet konduktometrisk* sensor som måler pCO2 kontinuerlig kan nå bidra til bedre kontroll over blodgjennomstrømningen under og i dagene etter en operasjon.

Forskerne gjennomførte koronar-bypass på 10 griser. Etter operasjonen ble blodstrømmen først redusert med 25 % i 18 minutter, deretter med henholdsvis 50 % og 75 % i tilsvarende lange perioder etter minst 30 minutter med reperfusjon* mellom de tre forsøkene. pCO2 ble kontinuerlig målt med enten en etablert fiberoptisk sensor eller med den nye sensoren, IscAlert™. Begge sensorene registrerte økt partialtrykk av karbondioksid for hver reduksjon av blodgjennomstrømning. Studien viste også at laktatnivåene steg og pH-en sank som følge av redusert oksygentilførsel til hjertevevet. Funksjonen til venstre hjertekammer ble svekket i takt med reduksjonen av blodtilførsel, og korrelerte sterkt med nivåene av pCO2.

Sensoren kan dermed gi legene pålitelig og nøyaktig informasjon om alvorlighetsgraden av blokkeringene som fører til oksygenmangel i hjertet. Den fanger også opp hvilken del av hjertet som rammes, noe som kan hjelpe til med å finne ut hvilken av blodårene i hjertets kretsløp som er tilstoppet. Det er en stor fordel å få denne informasjonen mens operasjonen pågår, og sensoren er også velegnet til å oppdage endringer i blodstrømmen i dagene etter operasjonen. Forskerne tar til orde for at apparatet evalueres nærmere i studier på både dyr og mennesker, slik at det muligens kan tas i bruk i klinisk praksis i framtida.

Leave a reply