Norske hjertepasienter dropper rehabilitering (ESC-kongressen dag 2)

Bør eldre over 80 år hjerteopereres? Hvor intensivt bør høyt blodtrykk senkes? Og er den nye, effektive hjertesviktmedisinen LCZ696 for dyr til at den bør tas i bruk i Norge? Norske forskere løser viktige spørsmål knyttet til hjerte- og karsykdom, og presenterer funnene sine på andre dag av ESC-kongressen i Roma.