European Society of Cardiology (ESC) sin årlige kongress i Barcelona ble avsluttet onsdag 3. september etter fem dager med presentasjoner av ny forskning fra hele verden om hjerte- og karsykdom. I løpet av disse dagene har norske forskere rukket å gjøre seg bemerket med en rekke interessante nye studier. De neste dagene presenterer UNIKARD de norske studiene som ble vist fram på kongressen.

Over 11.000 abstrakter ble levert inn for vurdering til kongressen, og disse ble gradert av en komité på mer enn 1.500 personer. De 4.600 høyest rangerte abstraktene fikk delta i Barcelona, og de aller høyest rangerte ble presentert på egne seanser kalt «State of the Art and Featured Research». I tillegg fikk høyt rangerte presentere sine abstrakter i egne seanser. Resten av de 4.600 bidragene ble presentert i poster-format, der de høyest rangerte fikk såkalt «Moderated Poster»-status, noe som innebærer at plakatene ble presentert på store skjermer og diskutert framfor en større forsamling. Resten av posterne ble presentert i papirformat ved siden av hverandre, med eksperter som diskuterte plakatene med førsteforfatter framfor interesserte tilhørere.

UNIKARD-bloggen vil presentere alle norske abstrakter og postere fra kongressen. Vi starter med de 12 norske studiene som ble presentert lørdag 30. august. En full oversikt med lenke til samtlige abstrakter finnes margen til venstre.

Abstrakt: Alvorlighetsgraden av STEMI-infarkt kan måles tidlig

Lørdag hadde én norsk studie blitt rangert høyt nok til å få delta på en abstraktpresentasjonsøkt. Denne studien er det forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus som står bak, og talspersonen i Barcelona var førsteforfatter Shanmuganathan Limalanathan.

Hjertene til 100 pasienter som hadde fått PCI-behandling for sitt første STEMI-hjerteinfarkt ble undersøkt med ultralyd og senere med MRI for å se om man kunne finne en sammenheng mellom akutte endringer på hjertet og størrelsen på det resulterende hjerteinfarktet. Det viste seg at graden av såkalt post-systolisk forkorting kort tid etter det akutte infarktet hang tett sammen med hvor stor del av hjertet som ble skadet på lengre sikt.

Moderert poster: Bilder av hjertet kan forutsi risiko for å dø av hjertesvikt

Én av de norske posterpresentasjonene lørdag 30. august foregikk på storskjerm, med Nina Hasselberg fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus som talsperson. Studien handler om muligheten til å kunne predikere utfallet av hjertesvikt ved hjelp av ultralydbilder.

Det viste seg at forskerne kunne forutsi risikoen for å dø blant hjertesviktpasienter som fikk operert inn en biventrikulær pacemaker (CRT) for å bedre hjertets pumpeevne. Hjertefunksjonen ble målt ved hjelp av ultralyd før operasjonen, og målene som kalles global longitudinal strain hang tett sammen med både dødelighet, risiko for hjertetransplantasjon og behov for LVAD-operasjon innen to år etter operasjonen.

Øvrige postere

I tillegg til de to nevnte, ble ti norske studier presentert i løpet av posterøktene på kongressens fellesområder.

1. Intervalltrening direkte etter hjerteinfarkt kan påvirke hjertefunksjonen

Etter akutt hjerteinfarkt reduseres den diastoliske funksjonen til venstre ventrikkel. Denne studien viste at funksjonen henger sammen med oksygenopptaket, som ble forbedret som følge av to ukentlig økter med høyintensiv 4×4-intervalltrening i 12 uker hos pasienter som nokså nylig hadde gjennomgått hjerteinfarkt. Etter treningsperioden viste ultralyd også en trend til forbedret diastolisk hjertefunksjon under arbeid, til tross for at funksjonen ikke var vesentlig svekket i utgangspunktet.

2. Venstre hjertekammer svekkes av redusert lungefunksjon ved KOLS

KOLS fører til hyperinflaterte lunger, som har redusert evne til å trekke seg sammen, og forstørret høyre ventrikkel, som pumper blod ut i lungekretsløpet. Denne studien viser at hyperinflasjon og forstørret høyre ventrikkel har negativ innvirkning på venstre ventrikkel, noe som kan forklare hvorfor funksjonen av denne ofte er redusert hos KOLS-pasienter.

3. Barnekreft reduserer hjertefunksjonen som voksen

Funksjonen til høyre ventrikkel er assosiert med utfallet av en rekke hjerte- og karsykdommer. Ved hjelp av ultralyd så forskerne at voksne personer som hadde lymfekreft som barn har redusert systolisk funksjon av høyre ventrikkel sammenlignet med friske.

4. Strålebehandling fører til økt svekkelse av hjertet etter barnekreft

Antracykliner (cellegift) og strålebehandling ved lymfekreft kan begge skade hjertet. Denne studien av voksne overlevende etter lymfekreft viser at funksjonen til høyre ventrikkel var mer redusert hos de som hadde fått strålebehandling i tillegg til cellegift, sammenlignet med de som bare hadde blitt behandlet med cellegift.

5. Pacemaker bedrer hjertefunksjonen ved venstre grenblokk

Venstre grenblokk er en ledningsforstyrrelse i hjertet som vises på EKG. Biventrikulære pacemakere (CRT-er) har til hensikt å forbedre pumpeevnen til hjertet, og forskerne viste at hunder med venstre grenblokk bedret effektiviteten til høyre ventrikkel etter å ha operert inn en slik pacemaker.

6. Lavt utdannede får oftere rask PCI-behandling ved hjerteinfarkt

Forskerne undersøkte PCI-behandling etter hjerteinfarkt i Norge, og om det er forskjeller ut fra utdanningsnivå. Av nærmere 105.000 nordmenn som ble innlagt med hjerteinfarkt mellom 2001 og 2009, fikk 30,4 % PCI-behandling i løpet av 28 dager. Denne andelen økte for alle utdanningsnivåer gjennom perioden, og spesielt blant personer med lavest utdanning. I begynnelsen av perioden fikk signifikant flere i de høyest utdannede kategoriene PCI i løpet av den første perioden etter innleggelsen, men denne forskjellen var ikke lenger signifikant i 2009.

7. Levosimendan reduserer ikke betennelse blant STEMI-pasienter med tegn til hjertesvikt

Levosimendan kan redusere betennelse hos hjertesviktpasienter, men effekten for personer med begynnende hjertesvikt etter STEMI-infarkt har vært ukjent. I denne studien påvirket ikke legemiddelet nivået av betennelsesmarkører sammenlignet med placebo hos slike pasienter.

8. Trening forbedret hjertefunksjonen ved type 2-diabetes

Type 2 diabetes og diastolisk dysfunksjon henger sammen, og twist (vridning) av venstre ventrikkel er viktig for normal hjertefunksjon. I denne studien bedret trening både den diastoliske dysfunksjonen og twist-egenskapene hos pasienter med type 2-diabetes, og høyintensiv trening (4×4-intervaller) var spesielt effektivt.

9. Nye behandlingsmetoder bedrer hjertefunksjonen ved hjertemuskelsykdom

Det finnes lite forskning på utfallet av dilatert kardiomyopati etter at nye medisiner og andre behandlingsmetoder har blitt vanlige. Studien viser at disse behandlingsformene forbedret funksjonen av venstre hjertekammer signifikant, og at behandlinga var spesielt effektiv for de med dårligst utgangspunkt.

10. Lettere diagnostisering av sjelden, medfødt hjertesykdom

Moderne bildeteknologi gjør det lettere å oppdage en sjelden kardiomyopati-tilstand som skyldes manglende modning av venstre ventrikkel. Ved hjelp av ultralyd kunne forskerne se forskjeller i svekkelsen av hjertefunksjonen hos disse pasientene sammenlignet med pasienter med hypertrofisk kardiomyopati, noe som kan gjøre det lettere å skille mellom disse to sykdommene.

Leave a reply