Professor Francis G. Spinale fra University of South Carolina var en av flere internasjonale aktører som deltok på hjertesviktsymposiet til Senter for hjertesviktforskning i september. Hans forskningsgruppe jobber blant annet med å utvikle en enkel blodprøve som kan identifisere personer med høy risiko for hjertesvikt.

– Vi ønsker også å skreddersy individuell behandling som både er effektiv for pasienten og kostnadseffektiv for samfunnet, sier Spinale til UNIKARD.

Penger å spare på økt forskningssatsning

Spinale og forskerne han samarbeider med på University of South Carolina har fått betydelige forskningsmidler fra National Institutes of Health i hjemlandet i nærmere 20 år. Professoren er opptatt av at myndighetene skal forstå at de faktisk kan spare store summer på sikt ved å bruke penger på framtidsrettet og langsiktig hjerteforskning.

– For å bruke ett av prosjektene våre som eksempel: Vi forsket på hvilke pasienter som ville ha størst positiv respons av en nyutviklet, svært avansert pacemaker. Dette utstyret er veldig kostbart, og den eneste muligheten vi hadde til å få gjennomført studien var gjennom forskningsmidler fra National Institutes of Health. Slik kan investeringene fra myndighetene bli kostnadseffektive ved å bidra til at de pasientene som trenger det mest får den mest effektive behandlinga, sier Spinale.

Hjertesvikt er en verdensomspennende epidemi. I motsetning til andre hjerte- og karlidelser øker forekomsten, og kostnadene for samfunnet fortsetter å vokse. Ifølge forskeren er slik langsiktig satsning fra myndighetenes side den eneste muligheten til å kunne gjennomføre prosjekter som er store nok til å virkelig ha betydning i et samfunnsperspektiv.

– Økte medisinske kostnader har innvirkning på oss alle, og vi ønsker å utvikle behandlingsmetoder som er mer skreddersydde for hver enkelt pasient. Dette kan kun skje gjennom kontinuerlig og aggressiv forskningsfinansiering fra myndighetene, fordi de er de eneste som kan gi ikke-bindende summer av en slik karakter at vi kan øke våre ideer og forståelse, sier han.

Se også: – Bruk mer penger på hjerteforskning, Norge!

Etterlyser bedriftsamarbeid

I USA har National Institutes of Health nettopp startet opp et prosjekt der de samarbeider tett med bedrifter om forskningsfinansiering. Spinale mener Norge kan ha mye å hente på å adoptere en slik modell.

– Jeg snakker ikke først og fremst om legemiddelindustrien, men vanlige bedrifter med vanlige arbeidstakere. En bedriftseier vil kunne spare penger på at arbeiderne unngår hjertesvikt og andre livsstilssykdommer, og kan derfor ha stor interesse av å bidra til å finansiere hjerteforskning med uavhengige forskningsmidler.

Professoren mener et slikt samarbeid har alle muligheter til å gagne både bedriften og samfunnet, og derfor vil være et sterkt virkemiddel for å forbedre både forskning og behandling av hjerte- og karsykdommer som hjertesvikt i framtida.

Leave a reply