Vi minner om Norsk Cardiologisk Selskaps høstmøte som arrangeres 17.-19. oktober 2013.

Frist for innsending av abstract er 16. september og førsteforfatter av de aksepterte abstractene vil bli tilskrevet innen
utgangen av september. De som får antatt sitt abstract får dekket reise, opphold og kongressavgift.

Prisene er de samme som sist år: kr. 2.000,- før 15. september og kr. 2.500,- fra 15. september.

Påmelding og fullt program på: www.ncshøstmøte.no