Sogn og Fjordane har vært regnet som Norges sunneste fylke. Blant annet er innbyggerne mer fysisk aktive og lever lenger enn folk andre steder i landet. Mellom 1964 og 1975 var det ingen andre fylker der en så lav andel av befolkningen døde av hjerte- og karsykdommer, og faktisk var Sogn og Fjordane helt fram til 1995 et av fylkene med lavest forekomst av hjerteinfarkt.

Siden den gang har mye skjedd innen forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer. Det har resultert i at færre nordmenn får hjerteinfarkt, færre røyker, og færre har høyt kolesterol. Kunnskap om geografiske forskjeller er viktig for å utvikle bedre strategier for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom i samfunnet ytterligere, og forskere fra Norge idrettshøgskole og Høgskulen i Sogn og Fjordane har nå undersøkt utviklinga i risikofaktorer i vestlandsfylket og sammenlignet med resten av den norske befolkningen.

Les også: Færre får hjerteinfarkt to ganger

Sitter mer stille

Åtte helseundersøkelser av personer mellom 40 og 42 år fra årene mellom 1975 og 2010 ble lagt til grunn for analysene. Samlet deltok mer enn 375.000 mennesker i undersøkelsene.

Total selvrapportert fysisk aktivitet på fritida har vært relativt stabilt de siste 35 årene. Mens kvinner ble mindre stillesittende fra 1975 til 1999, ble menn mer stillesittende. De siste ti årene har begge kjønn redusert stillesittende atferd. Både kvinner og menn reduserte moderat fysisk aktivitet fra 1975 til 1999, men de siste ti årene har moderat fysisk aktivitet og intensiv trening økt. Forskerne tror dette kan tyde på at raske spaserturer har blitt erstattet med mer organisert og planmessig fysisk aktivitet, mens bilkjøring har overtatt for hverdagsaktivitet og maskiner har erstattet menneskelig arbeidskraft.

Halvparten overvektige

Fram til 1999 økte andelen 40–42 år gamle kvinner som røykte i Sogn og Fjordane, men deretter sank røykerandelen blant både kvinner og menn. Fram til 1999 økte nivåene av triglyserider samtidig som nivåene av det gode HDL-kolesterolet sank, men disse trendene ble reversert til mer gunstige kolesterolprofiler mellom 1999 og 2010.

BMI-verdiene i Sogn og Fjordane hadde økt gjennom hele perioden, men flatet ut mellom 1999 og 2010. Ved den siste undersøkelsen var 56 % av mennene og 44 % av kvinnene i kategoriene overvekt eller fedme. Fram til 1999 sank gjennomsnittsblodtrykket blant 40–42-åringene i fylket, men dette økte relativt markant igjen fram til 2010.

Gapet minker

Basert på målingene av kolesterol, blodtrykk og røyking, samt alder og kjønn, beregnet forskerne risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av de ti neste årene. Det viste seg at risikoen ikke sank fullt så mye mellom 1975 og 1999 i Sogn og Fjordane som i resten av Norge. Dette skyldtes spesielt at blodtrykkstrenden ikke var like positiv som i andre fylker.

Forskerne spekulerer i om dette er et signal om at innbyggerne i fylket er i ferd med å bli mer som andre nordmenn. Dette understøttes av Folkehelsebarometeret, som viser at forskjellene i hjerte- og karrelaterte dødsfall minker mellom de forskjellige fylkene i Norge.

Leave a reply