NOR-COR: Hvorfor lever ikke hjertepasienter sunnere?

Et nytt stort norsk forskningsprosjekt undersøker en lang rekke medisinske og psykososiale faktorer hos over 1000 pasienter som nylig har blitt behandlet for akutt hjerteinfarkt eller stabil eller ustabil koronarsykdom. Det overordnede målet er å frembringe ny kunnskap som kan bedre behandling og oppfølging hos denne pasientgruppen.