Fysisk aktivitet reduserer risikoen for atrieflimmer, men blant eldre utholdenhetsutøvere er risikoen økt. Blant annet viste en norsk studie publisert i 2013 at mer enn 13 % av eldre, mannlige deltakere i Birkebeinerrennet på ski har atrieflimmer. Fysisk aktivitet har vist seg å kunne redusere symptomene på atrieflimmer, og det er derfor viktig å unngå inaktivitet også etter at man får stilt diagnosen. Nå viser en ny studie fra samme forskergruppe at 89 % av tidligere birkebeinere med atrieflimmer fortsatt trener.

Les også: Økt risiko for hjerteflimmer blant menn som har trent lenge
Les også: Økt risiko for atrieflimmer blant utholdenhetstrente kvinner

3485 menn over 40 år deltok i «Birken» i 1999, og resultatene fra studien baserer seg på data fra 2626 av deltakerne som svarte på et spørreskjema de fikk tilsendt av forskerne. Det ble bekreftet at 140 av respondentene hadde atrieflimmer. Videre viste det seg at 64 % av disse fortsatt trente utholdenhet minst tre ganger hver uke, mens kun 11 % var inaktive. En tredel fortalte imidlertid at de ikke lenger deltok i Birkebeinerrennet på grunn av sykdommen. Atrieflimmer var også forbundet med dårlig subjektiv helse sammenlignet med hos Birken-deltakerne uten atrieflimmer, også etter justering for andre forskjeller mellom de to gruppene (andre sykdommer, alder, kjønn, BMI og antall fullførte birkebeinerrenn).

Videre viste studien at forekomsten av hjerneslag var mer enn doblet hos flimmer-birkebeinerne sammenlignet med utøverne som ikke hadde atrieflimmer. Studien viste også at mange av deltakerne med atrieflimmer ikke var optimalt behandlet med blodfortynnende legemidler som reduserer risikoen for slag. Forskerne understreker at dette er tverrsnittsdata, og at det derfor ikke er mulig å trekke noen slutninger om en eventuell sammenheng mellom flimmer og hjerneslag i denne studien.

Forskerne kunne konkludere med at det store flertallet av erfarne utholdenhetsutøvere i denne studien fortsatte å trene selv om de hadde atrieflimmer. Dette er viktig ettersom fysisk aktivitet ikke bare kan redusere symptomene på atrieflimmer, men også trolig redusere sykelighet og dødelighet på lengre sikt.

Leave a reply