– Vi fant veldig høy forekomst av plakk i halspulsårene hos middelaldrende. Resultatene tyder dessuten på at det er en klar sammenheng mellom den totale plakkbyrden og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, konkluderer forskerne.

Personer som har årefolkalkning i halspulsåren har blant annet økt risiko for hjerneslag. Den nye studien er en del av ACE 1950-prosjektet, hvor over 3700 63–65-åringer i Akershus har gjennomført en helseundersøkelse. En del av undersøkelsen gikk ut på å undersøke halspulsåren med ultralyd. Studien er publisert i det høyt rangerte tidsskriftet JAHA.

– Vi tror ultralyd kan være et nyttig verktøy for å vurdere byrden av plakk og framtidig risiko for hjerte- og karsykdom, spesielt i befolkningsgrupper som har mange av de tradisjonelle risikofaktorene. Metoden vi brukte til å beregne total plakkbyrde gjennomføres på få minutter, og er derfor velegnet i klinisk praksis, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen.

Ni av ti middelaldrende har plakk i halspulsåren. Bilde: Ed Uthman, Flickr.

Deltakerne

Alle menn og kvinner som bodde i Akershus i 2011 og var født i 1950, ble invitert til ACE 1950-studien. 64 % av de 5827 inviterte deltok, og av disse godtok de aller fleste å få gjennomført ultralydmålinger av halspulsåren. Dermed ble 3683 personer inkludert i de nye analysene fra prosjektet. Selve undersøkelsene ble gjennomført mellom 2012 og 2015, og deltakerne var dermed mellom 63 og 65 år gamle på undersøkelsestidspunktet. Det var omtrent like mange menn og kvinner som deltok.

Over seks av ti deltakere hadde høyt blodtrykk, mens drøyt halvparten hadde høyt kolesterol. Nesten en fjerdedel hadde fedme, mens 11 % hadde diabetes. Nærmere halvparten hadde høyere utdanning, mens et flertall av deltakerne rapporterte at de trente minst to dager i uka. 14 % røykte, mens 46 % hadde røykt tidligere i livet. 7 % hadde hatt hjerteinfarkt eller angina, mens 4 % hadde hadde hjerneslag på et tidligere tidspunkt.

Resultatene

Byrden av plakk ble målt i alle de fire segmentene av høyre og venstre halspulsåre, og basert på funnene fikk hver deltaker en plakkscore mellom 0 og 24. Forskerne fant plakk hos hele 87 % av deltakerne. Det var flere menn enn kvinner som hadde plakkdannelse i halsen, henholdsvis 92 sammenlignet med 83 %. De fleste hadde imidlertid lite plakk, og nesten tre fjerdedeler av deltakerne hadde en plakkscore på 3 eller lavere.

En fjerdedel av deltakerne hadde en plakkscore på 4 eller høyere, og blant disse var risikofaktorer for hjerte- og karsykdom langt vanligere enn hos resten. Høy plakkbyrde var både forbundet med høyt blodtrykk, høyt kolesterol, type 2-diabetes, fedme, røyking, etablert hjerte- og karsykdom og tidligere hjerneslag. Deltakere med mye plakk i halspulsårene var dessuten mindre fysisk aktive og hadde generelt sett lavere utdanning enn deltakerne som hadde mindre plakk. Forskerne kalkulerte også risikoen for å få hjerte- og karsykom i løpet av den kommende tiårsperioden ved hjelp av en mye brukt formel, og fant ut at faren var vesentlig høyere hos deltakerne med høy plakkbyrde.

Hvorfor så høy forekomst?

Selv om studien fant åreforkalkning i halsen hos en betydelig høyere andel middelaldrende enn i tidligere studier, understreker forskerne at det ikke er noen grunn til å tro at befolkningen i Akershus har mer plakk i halsen enn andre. Tvert imot tyder resten av informasjonen om deltakerne på at de utgjør en relativt frisk gruppe 60-åringer. Dermed gir forskerne forbedret ultralydutstyr og mer nøyaktige målemetoder æren for den høye forekomsten av åreforkalkning i denne studien.

– Resultatene av studien er viktige, fordi de beskriver forekomst av åreforkalkning i blodårene på halsen hos et helt årskull i befolkningen. Helsepersonell som gjør ultralydundersøkelser av blodårene på halsen må nå vite om og ta hensyn til at de aller fleste i denne aldersgruppen har noe åreforkalkning, skriver forskerne selv i sin omtale av studien på hjemmesiden til ACE 1950-studien.

ACE 1950

ACE 1950 har altså en egen hjemmeside. Der beskrives resultatene fra prosjektet fortløpende etter hvert som de publiseres, i tillegg til informasjon om hvordan prosjektet er gjennomført. Under lenker vi til noen av sakene på hjemmesiden.

9 av 10 har åreforkalkning i halspulsårene

For deltagere

For forskere

Kontakt

Publikasjoner

 

Leave a reply