Nesten alle med arvelig høyt kolesterol har hjerte- og karsykdom når de dør

I en ny studie fra Oslo universitetssykehus hadde mer enn ni av ti pasienter med familiær hyperkolesterolemi hjerte- og karsykdom da de døde. I gjennomsnitt ble de bare 60 år gamle.