Familiær hyperkolesterolemi (FH) er den vanligste arvelige sykdommen i verden, og mange vet ikke at de har den. Uten behandling får personer med arvelig høyt kolesterol hjerte- og karsykdom i ung alder, og selv de som bruker kolesterolsenkende legemidler har doblet risiko for hjerte- og kardød sammenlignet med folk flest. Nå indikerer en ny studie fra Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus at de aller fleste med familiær hyperkolesterolemi har hjerte- og karsykdom når de dør.

Les også: Økt hjerte- og kardød med arvelig høyt kolesterol

Forskerne hadde tilgang til pasientjournaler fra 79 FH-pasienter som døde mellom 1989 og 2010. Pasientene var i gjennomsnitt 60 år da de døde, og nøyaktig halvparten døde som en direkte konsekvens av hjerte- og karsykdom. Alle mennene og 84 % av kvinnene hadde hjerte- og karsykdom på dødstidspunktet, og gjennomsnittsalderen for å få hjerte- og karsykdom var 44 år. 69 % hadde hatt ett eller flere hjerteinfarkt, og koronarsykdom (hjerteinfarkt eller angina) var til stede hos 86 % av pasientene. Nesten halvparten hadde høyt blodtrykk, og rundt én av fem hadde atrieflimmer.

Forskerne delte pasientene i to grupper ut fra om de døde før eller etter at de hadde fylt 60 år. Blant de som døde før de fylte 60 var det en langt høyere andel røykere, og nivåene av LDL-kolesterol var høyere enn i den eldste gruppa på siste måling før pasientene døde. Andelen som hadde hjerte- og karsykdom på dødstidspunktet var lik i de to aldersgruppene.

Studien tyder på at de fleste pasienter med familiær hyperkolesterolemi har hjerte- og karsykdom når de dør, selv om ikke mer enn halvparten dør av hjerterelaterte årsaker. Mange får ikke stilt diagnosen før de har hatt hjerteinfarkt eller annen akutt hjertesykdom, og funnene understreker dermed hvor viktig det er å oppdage sykdommen og innlede behandling med kolesterolsenkende medisiner på et tidlig tidspunkt.

Les også denne kronikken fra Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi:

Leave a reply