I timene og dagene etter en hjerteoperasjon opplever inntil én av ti pasienter sviktende hjertefunksjon, med behov for medisiner eller ei implantert pumpe for at hjertet skal klare å pumpe blodet kraftig nok ut i kroppen. Både oksidativt stress og betennelse ser ut til å ha betydning for risikoen for slik dysfunksjon, og forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim har nå undersøkt fire kjente betennelsesmarkører for å se om nivåene i blodet før en operasjon kan forutsi hvilke pasienter som er mest utsatt. Neopterin var det eneste av de fire stoffene som viste seg å gi forskerne verdifull informasjon.

Data fra mer enn 1000 pasienter som gjennomgikk hjertekirurgi ved sykehuset mellom 2008 og 2010 ble inkludert i studien. Blodprøvene fra pasientene ble analysert for betennelsesstoffene CRP, lactoferrin, TCC, og altså neopterin. Mens CRP er en markør for generell betennelse, er de andre spesifikke markører for aktivering av immunsystemet, og alle biomarkørene har tidligere blitt assosiert med koronarsykdom og svekket pumpefunksjon etter en periode med oksygenmangel i hjertet. Etter justering for variabler som påvirket resultatet var neopterin den eneste betennelsesmarkøren som var signifikant forbundet med sviktende hjertefunksjon i denne studien.

Da forskerne la inn neopterin i en modell med kliniske variabler som i dag benyttes for å forutsi risikoen for sviktende hjertefunksjon etter en operasjon, så de at modellen ble mer nøyaktig, spesielt for pasienter med moderat risiko. Funnene fra studien indikerer at neopterin, betennelse og oksidativt stress kan spille en viktig rolle i utviklingen av hjertedysfunksjon etter en hjerteoperasjon, men ifølge forskerne er det for tidlig å foreslå at neopterin bør måles som en del av rutinen før en slik operasjon.

Les også: Genene kan påvirke hvilke hjerteopererte som får komplikasjoner i etterkant

Leave a reply