I dag disputerer Maria Belland Olsen for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning har sammenlignet mus som mangler genreparasjonsenzymet NEIL3 med normale mus i tre ulike modeller for hjerte- og karsykdom.

Flere døde uten NEIL3

– Mus uten Neil3 klarte seg dårligere etter hjerteinfarkt fordi de fikk en forstyrret reparasjonsprosess, og flere mus døde, skriver forskeren selv i en bloggpost om den ene studien som er publisert fra prosjektet hittil. Studien viste at mus som manglet NEIL3-genet, og dermed ikke kan produsere NEIL3-proteinet, hadde høyere dødelighet etter et hjerteinfarkt enn mus som hadde genet intakt. Den økte dødeligheten skyldtes økt risiko for rupturer i hjertet. I tillegg viste studien økt genuttrykk for NEIL3 både hos pasienter med hjertesvikt og hos mus i etterkant av et hjerteinfarkt.

Resultatene tyder på at NEIL3-proteinet er viktig for arrdannelse og sårheling etter et hjerteinfarkt. Denne prosessen reguleres i stor grad av celletypen fibroblaster i hjertet, og studien viste at Neil3-økningen etter hjerteinfarkt hos mus var spesielt markant i et miljø rikt på fibroblaster. Mus uten Neil3 hadde ikke mer skade på arvematerialet etter et infarkt enn mus med Neil3 intakt. Imidlertid påviste forskerne epigenetiske forskjeller mellom de to musegruppene, noe som tyder på at NEIL3 påvirker egenskapene til fibroblaster på en måte som gir best mulig arrdannelse i etterkant av et hjerteinfarkt.

De to øvrige studiene i prosjektet har undersøkt mus som var utsatt for hypertrofisk hjerte etter henholdsvis trykkoverbelastning og forstyrret fettbalanse. Ved trykkoverbelastning førte mangel på NEIL3 til økt hypertrofi, mens det motsatte var tilfelle ved forstyrret fettbalanse. Forskerne spekulerer i at de tilsynelatende motstridende funnene kan forklares nettopp av NEIL3 er en epigenetisk «leser».

– Sykdommene vi har studert har ulikt opphav og også ulike epigenetiske markører i arvematerialet. Vi tror NEIL3 leser disse merkelappene og hjelper til å dekode dem. Ved å gjøre dette kan NEIL3, for eksempel, styre celler til å utføre en optimal reparasjonsprosess etter hjerteinfarkt, skriver Belland Olsen i beskrivelsen av doktorgraden på sidene til Universitet i Oslo.

Leave a reply