B6-vitamin finnes i proteinrike matvarer som egg, fisk og kjøtt, i tillegg til blant annet fullkornsprodukter, nøtter, frukt og grønnsaker. Personer som har lave verdier av målt vitamin B6 i blodet har høyere forekomst av hjerte- og karsykdom. Lave B6-vitaminnivåer kan skyldes kosthold, men forbindes også med økt betennelse, og det er sannsynlig at denne inflammasjonen både senker B6-nivåene og forårsaker økt hjerte- og karrisiko. En markør som kan knyttes til både nedbrytingen av vitamin B6 og betennelse viser imidlertid nå lovende tegn som prognostisk markør ved koronar hjertesykdom (angina og hjerteinfarkt).

Vitamin B6 tas opp fra tarmen i flere former, men transporteres rett til leveren og omdannes til sin aktive form pyridoksal-5-fosfat (PLP) før det skilles ut i blodet og utfører sine oppgaver i kroppen. PLP-nivåene i blodet er den vanligste måten å måle B-vitaminstatus på, men også pyridoksal og nedbrytningsproduktet pyridoksinsyre finnes i blodplasma. Høye nivåer av pyridoksinsyre og samtidig lave nivåer at PLP og pyridoksal kan dermed indikere høy grad av vitamin B6-nedbryting, og det er denne ratioen, kalt PAr, som nå får oppmersomhet fra forskere ved Bevital AS i Bergen. Tidligere har de koblet ratioen til økt risiko for kreft, spesielt lungekreft, og i en ny studie gjennomført i samarbeid med Seksjon for preventiv kardiologi ved Universitetet i Bergen knytter de nå ratioen til risikoen for å dø tidlig for pasienter med stabil angina pectoris og hjerteinfarkt.

Forskerne inkluderte blodprøver og annen informasjon fra 4131 pasienter under utredning for mulig stabil angina pectoris og 3666 pasienter innlagt for akutt hjerteinfarkt som deltok i to store B-vitaminstudier mellom 1998 og 2004. De registrerte alle dødsfall fram til henholdsvis 2006 og 2007, og viste en sammenheng mellom lave PLP-nivåer og økt risiko i begge pasientgruppene. Da de justerte for kjente betennelsesmarkører i blodet var det derimot ikke lenger noen slik sammenheng, noe som støtter synet om at lave B6-nivåer hos risikopasienter er en konsekvens av betennelsesaktivering, og at det er betennelsen som er hovedårsaken til økt risiko for sykdom og død.

Imidlertid viste det seg at høy PAr uavhengig av både betennelse og andre faktorer var tett knyttet til risikoen for å dø i begge de to pasientgruppene, noe som også gjaldt dødsfall knyttet til hjerte- og karsykdom. Spesielt sterk var sammenhengen for anginapasientene, hvor nivåene var bedre egnet til å forutsi død enn alle andre målte variabler, inkludert røyking, ulike betennelsesmarkører, diabetes og høyt blodtrykk. PAr var sterkere forbundet med dødeligheten blant de pasientene som opplevde hjertesykdom for første gang enn hos de som også tidligere hadde blitt behandlet for koronarsykdom. Samtidig var PAr forbundet med nivåene av en rekke betennelsesmarkører, noe som tyder på at markøren både kan si noe om betennelsesstatus og B6-nedbryting i kroppen. Forskerne mener funnene bør motivere til nye studier som undersøker PAr som potensiell risikomarkør i andre pasientgrupper og også hos friske.

Leave a reply