Onsdag 28. februar disputerer Silja Meier for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Hemming av fosfodiesterase 2 øker den inotrope responsen i friske, men ikke sviktende hjerter.
  2. C-type natriuretisk peptid øker cAMP-signaloverføring ved å hemme fosfodiesterase 3 i både friske og sviktende hjerter.

KORT OPPSUMMERING:

Natriuretiske peptider har mange positive effekter i kroppen, men har ikke vist seg gunstig i behandling av hjertesvikt. Ved hjertesvikt fører stimulering med C-type natriuretisk peptid (CNP) til økt signaloverføring via cAMP-signalveien gjennom stimulere NPR-B-reseptoren, og dermed hemme effekten av fosfodiesterase 3 (PDE3) og øke effekten av fosfodiesterase 2 (PDE2). Silja Meiers doktorgrad bidrar med ny kunnskap om mekanismene bak denne økte signaloverføringen, som øker kontraksjonskraften til hjertemuskelcellene og kan være skadelig ved hjertesvikt.

(1) CNP øker kontraktiliteten i både friske og sviktende rottehjerter gjennom å stimulere NPR-B-reseptoren. Den påfølgende økningen i cGMP er like stor i begge gruppene. Økningen fører dessuten til redusert aktivitet av PDE3 og økt aktivitet av PDE2 hos både friske og hjertesyke rotter. Ved å hemme aktiviteten til PDE2 så forskerne en kraftig økning i CNPs evne til å forsterke sammentrekningsegenskapene i friske hjertemuskelceller, mens det samme ikke ble funnet i sviktende hjerter.

(2) I en annen studie viser Meier og kollegene at CNP-stimulering hemmer effekten av fosfodiesterase 3 i like stor grad i friske og sviktende rottehjerter. Hemming av PDE3 fører til høyere nivåer av cAMP og økt signaloverføring via cAMP-signalveien, noe som både øker sammentrekningskraften og avslapningsevnen til hjertemuskelceller via økt aktivitet i de adrenerge reseptorene. Samspillet mellom cGMP og cAMP ser ut til å være en viktig faktor i både friske og sviktende hjertemuskelceller, og sviktende hjerter kan potensielt i større grad ta skade av endringer som øker cAMP-nivåene. Natriuretiske peptider er testet ut som behandling ved hjertesvikt med vekslende hell, og resultatene fra denne forskningen kan bidra med ny kunnskap om hvorfor langtidseffekten av slik behandling ikke har gitt positiv effekt.

Leave a reply