Forskningsrådet har administrert den første utlysningen for de tre nasjonale satsingsområdene for tverregional helseforskning (NASATS); Unikard (hjertekarforskning), NevroNor (nevrovitenskapelig forskning) og Alvorlige psykiske lidelser. I første tildeling får tre prosjekter støtte fra samarbeidsorganene i helseregionene og Forskningsrådet i fellesskap.

Vi gratulerer Ulrik Wisløff ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk med tildelingen!

Følgende prosjekter er innvilget:

Prosjektnummer, Satsingsområde Prosjekttittel Institusjon, prosjektleder
217776Alvorlige psykiske lidelser How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorders? Universitetet i Oslo, Ole A. Andreassen
217777Unikard Treatment of heart failure through exercise training NTNU, Ulrik Wisløff
217780NevroNor Dementia Disease Initiation Akershus universitetssykehus, Tormod Fladby

 

Se Forskningsrådets nettsider for ytterligere informasjon.

Beskrivelse av prosjektet: Fysisk trening som behandling av hjertesvikt 

Hjertesvikt er endepunktet for all kardiovaskulær sykdom og pasienter med hjertesvikt har dårlig prognose. Trening kan være en effektiv måte for å bedre hjertefunksjon og redusere arytmier, men også for å forebygge kardiovaskulær sykdom og hjertesvikt. Vi vil undersøke underliggende mekanismer for hvorfor fysisk trening er gunstig.

Hovedmålene med dette samarbeidsprosjektet er 1) å utforske nye molekylære angrepspunkt for å forhindre og behandle hjertesvikt og 2) å etablere et norsk nettverk av forskere med forskjellige vitenskapelige metoder for å styrke forskningen på hjertesvikt.

Prosjektet ledes av Professor Ulrik Wisløff, K.G. Jebsen senter for hjertetrening NTNU. Hovedpartnerne er Professor Håvard Attramadal Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og Førsteamanuensus Linda Hildegunn Bergersen og Professor emeritus Jon Storm-Mathisen UiO og Professor Ellen Aasum og Professor Terje Larsen UiT. Prosjektet har også flere nasjonale og internasjonale partnere som til sammen utgjør ekspertise i fagfelt som hypertrofiske signalveier, energi metabolisme, genregulering, molekylær avbildning, magnetisk resonans (MR) og fysisk trening i forbindelse av hjertesvikt. Oppstart for prosjektet vil være i august 2012.