Makrofager («eteceller») er hvite blodceller som spiller en vesentlig rolle for å regulere betennelse, også den type betennelse som deltar i åreforkalkningsprosessen og fører til plakk på innsiden av blodårer. Balansen mellom inflammatoriske M1- og anti-inflammatoriske M2-makrofager i dette plakket er av stor betydning for hvor stabilt plakket er, og dermed hvor stor risikoen er for at det skal sprekke og føre til blodpropp. Nikotinamid fosforibosyl-transferase (NAMPT) er et enzym som norske forskere tidligere har vist at finnes i nær forbindelse med makrofager inne i plakket. Nå har forskerne studert nærmere hvordan NAMPT regulerer makrofagene, og blant annet oppdaget at enzymet også spiller en rolle i hvite blodceller i blodbanen før de entrer plakket og omdannes til makrofager.

Forskerne tok blodprøver av 61 pasienter med koronar hjertesykdom av ulik karakter (22 med stabil angina, 19 med ustabil angina eller NSTEMI-hjerteinfarkt og 20 med STEMI-infarkt). Sammenlignet med 20 friske kontrollpersoner var genuttrykket av NAMPT signifikant økt i hvite blodceller fra venøst blod (PBMC-er) i de to pasientgruppene med ustabil koronarsykom, men ikke hos pasientene med stabil angina. Nivåene var spesielt høye hos STEMI-pasientene. Uttrykket av NAMPT blant koronarpasientene hang dessuten sammen med nivåene av inflammasjonsmarkørene interleukin-6 og TNF i blodet.

Forskerne dyrket fram M1- og M2-makrofager i cellekulturer fra både mus og mennesker. Genuttrykket av NAMPT var kun forhøyet i de betennelsesdannende M1-makrofagene sammenlignet med kontrollceller, og videre undersøkelser bekreftet en oppregulering i uttrykket under polarisering av M1-makrofager. Ved å tilføre et stoff som hemmer NAMPT ble nivåene og utskillelsen av interleukin-6 og TNF nedregulert, mens flere anti-inflammatoriske stoffer ikke ble påvirket. Disse funnene viser at NAMPT spiller en vesentlig rolle i utviklingen av inflammatoriske M1-makrofager.

Studien viser dermed at NAMPT ikke bare finnes i forbindelse med immunceller i plakk i blodåreveggen, men også er økt i sirkulerende hvite blodceller hos pasienter med akutt koronarsykdom. Funnene tyder også på at NAMPT deltar aktivt i utviklingen av immunceller som promoterer betennelse både i blod og ateromatøst plakk, og dermed potensielt bidrar til at plakket destabiliseres og risikerer å sprekke.

Leave a reply