Svangerskapsforgiftning forbindes med økt risiko for hjerte- og karsykdom, men langtidsfølgene av andre komplikasjoner i svangerskapet er mindre studert. Inntil én prosent av gravide rammes av morkakeløsning i siste del av svangerskapet, noe som medfører betydelig fare for at fosteret skades eller dør. Risikoen for morkakeløsning er økt hos kvinner som røyker eller ruser seg i svangerskapet, samt hos kvinner som har høyt blodtrykk, og nå har norske og svenske forskere vist at morkakeløsning også forbindes med vesentlig økt langtidsrisiko for å dø av hjerte- og karsykdom.

Forskerne linket informasjon fra fødsels- og dødsårsaksregistrene i Norge og Sverige, og analyserte data fra til sammen over 2,1 millioner kvinner som fødte sitt første barn mellom 1967 og 2003. Innen utgangen av 2009 (Norge) og 2010 (Sverige) hadde til sammen 5453 dødd som følge av iskemisk hjertesykdom eller hjerneslag, og det viste seg at risikoen var 80 % høyere for de nesten 11 000 kvinnene som hadde opplevd morkakeløsning i første svangerskap sammenlignet med resten av kvinnene. Videre analyser viste at risikoen var tilsvarende høy for kvinner med morkakeløsning i et senere svangerskap. Økningen gjaldt både for iskemisk hjertesykdom og hjerneslag, også da forskerne utelukket kvinnene som hadde høyt blodtrykk eller diabetes mens de var gravide.

Også fedrene til barna ble analysert i den norske delen av studien, men her så ikke forskerne noen signifikant økning i hjerte- og kardødeligheten for fedre der partneren hadde opplevd morkakeløsning. Dette indikerer at den økte risikoen hos kvinnene ikke skyldes felles sosiale faktorer. Resultatene fra studien kan bidra til økt fokus på å forebygge hjerte- og karsykdom blant kvinner som har opplevd morkakeløsning.

Leave a reply