For noen år siden publiserte forskere ved Universitet i Bergen en oversikt over utviklingen av antall nye hjerteinfarkt fra 1994 og fram til 2009. I løpet av de 16 årene fikk 238 000 nordmenn et akutt hjerteinfarkt. Mellom 1994 og 2002 var det ingen endring i hjerteinfarktraten, men 2002 markerte starten på en årlig nedgang på 2 % for både menn og kvinner fram til 2009. Hjertebloggen omtalte denne artikkelen da den ble publisert:

Færre får hjerteinfarkt to ganger

Et viktig poeng i studien var at nedgangen i hjerteinfarkt bare ble observert i de eldre aldersgruppene, mens yngre – spesielt kvinner – ikke opplevde den samme positive trenden. Nå har de samme forskerne fulgt opp studien med nye data fram til 2014, og kan konstatere at det nå ser mer lovende ut også for personer mellom 25 og 44 år. I denne saken går vi gjennom den oppdaterte analysen, som nylig ble publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Databasen

Norge var lenge det eneste landet i Norden uten et nasjonalt hjerte- og karregister. Derfor samlet forskere ved Universitet i Bergen inn data om hundretusenvis av nordmenn som har blitt lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom etter 1994. Prosjektet heter CVDNOR, og Hjertebloggen har tidligere omtalt en rekke studier fra prosjektet. Opprinnelig strakk prosjektet seg fram til 2009, men er nå utvidet med opplysninger om nye akutte hjerteinfarkt helt fram til 2014. I videoen under forteller professor Grethe Tell mer om CVDNOR.

Pasientene

Totalt fikk 221 684 nordmenn sitt første akutte hjerteinfarkt mellom 2001 og 2014. Av disse var rundt 40 % kvinner. Kvinnene var i gjennomsnitt ca. 77,5 år da de fikk infarkt for første gang, mens mennene var åtte og et halvt år yngre.

18 % av mennene døde som følge av infarktet før de ble lagt inn på sykehus, mens dette gjaldt 23 % av kvinnene.

Utviklingen

Antall nye tilfeller av hjerteinfarkt sank med 15 % for menn mellom 2001 og 2014, mens nedgangen for kvinner var på hele 23 %. Fram til 2009 sank insidensen med drøyt 3 % i året, mens den sank enda noe raskere for både menn og kvinner i den siste femårsperioden. Spesielt stor var nedgangen når det gjaldt akutte dødsfall på grunn av hjerteinfarkt, men det var også en nedgang i sykehusinnleggelser.

De yngste

Til sammen 6212 personer mellom 25 og 44 år ble rammet av hjerteinfarkt i Norge mellom 2001 og 2014. Nesten 20 % av dem døde som direkte følge av infarktet. Fram til 2009 var det som nevnt ingen nedgang i hjerteinfarktraten i denne aldersgruppa, men fra 2009 til 2014 sank andelen nye tilfeller med over 5 % hvert år. Nedgangen gjaldt både for sykehusinnleggelser og for akutte dødsfall.

Hvorfor får færre hjerteinfarkt?

Mellom 1995 og 2015 har andelen dagligrøykere sunket fra 33 % til 13 %. Blodtrykket i befolkningen er redusert, færre har høyt kolesterol og flere er regelmessig fysisk aktive. Alle disse gunstige faktorene ser ut til å overskygge de negative konsekvensene av mer overvekt og diabetes i befolkningen, og har ført til at færre og færre nordmenn rammes av et akutt hjerteinfarkt.

I tillegg er det flere som bruker medisiner mot høyt blodtrykk og kolesterol, og medikamentbruk har trolig også bidratt til at færre enn tidligere rammes. Medisiner kan dessuten bidra til at et hjerteinfarkt blir mindre alvorlig når det først rammer, noe som potensielt også kan forklare nedgangen i akutte dødsfall på grunn av hjerteinfarkt. Raskere responstid fra helsevesenet og økt bevissthet på symptomer blant folk flest er kanskje også en del av forklaringen på at dødeligheten synker.

Leave a reply