Albumin i urinen (albuminuri) er en etablert risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Albumin, som er det vanligste proteinet i blodet, filtreres vanligvis ikke gjennom karnøstene (glomeruli) i nyrene, og det er derfor vanlig å regne med at albuminuri forårsakes av svikt i glomerulus-funksjonen og den generelle blodårefunksjonen. Det kan imidlertid også tenkes at det delvis skyldes skader på tubuli-systemet i nyrene, som blant annet har ansvar for å reabsorbere væske og stoffer fra primærurinen tilbake til blodet.

En følsom markør for tubuli-skade er urinnivåene av N-acetyl-β-D-glukosaminidase (NAG), som normalt produseres i små mengder i tubuli. Ettersom NAG-partiklene er for store til å filtreres gjennom glomeruli, er det kun partikler fra dette tubuli-systemet som kan finne veien til urinen. Forskere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har nå undersøkt om skader på tubuli, målt som NAG/kreatinin-ratioen i urinen, kan være en risikomarkør for hjerteinfarkt, hjerneslag eller total dødelighet, og dermed bidra til å forklare linken mellom hjerte- og karsykdom og skader på nyrene.

Forskerne inkluderte 6834 deltakere fra den fjerde Tromsøundersøkelsen fra 1994 og 1995, og fulgte dem fram til utgangen av 2010. 958 fikk hjerteinfarkt i løpet av perioden, mens 726 opplevde hjerneslag og 2358 døde. Analysene viste at NAG/kreatinin-ratioen var en uavhengig risikofaktor for hjerteinfarkt og død, mens den fjerdedelen med høyest ratio også hadde 41 % økt risiko for hjerneslag sammenlignet med de som hadde lavest ratio. Ulike statistiske modeller avdekket imidlertid at NAG/kreatinin-ratio ikke kunne bidra med klinisk relevant tilleggsinformasjon for å forutsi utviklingen av hjerte- og karsykdom og død sammenlignet med dagens modeller, som bygger på klassiske risikofaktorer som blant annet kjønn, alder, blodtrykk, fettstoffer, røyking og diabetes.

Forskerne konkluderer derfor med at NAG/kreatinin-ratioen mangler viktige egenskaper som klinisk nyttig biomarkør for hjerte- og karrisiko hos personer som i utgangspunktet har lav risiko. De understreker likevel at den uavhengige sammenhengen mellom ratioen og framtidig hjerteinfarkt og hjerneslag er et interessant utgangspunkt for videre studier av sammenhengen mellom nyredysfunksjon og hjerte- og karsykdom.

Leave a reply