I dag disputerer Jørg Saberniak for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Forskningen kan være til stor nytte for pasienter med den relativt sjeldne, arvelige hjertemuskelsykdommen arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC), som gir fett- og bindevevsdannelse og redusert pumpekraft i hjertet .

Trening og hjertesvekkelser

For de aller fleste er fysisk aktivitet forbundet med positive helsegevinster, men hos personer med ARVC er risikoen for ventrikkelarytmier økt hos personer som trener mye. Sykdommen er trolig skyld i 3–4 % av dødsfall relatert til idrett, og 5 % av all plutselig hjertedød hos personer under 65 år. I sin første studie fant Saberniak og kollegene ut at trening også har negativ effekt på hjertefunksjonen til pasienter med ARVC og familiemedlemmer som er bærere av den samme genfeilen. Saberniak og hans veileder Kristina Haugaa forteller mer om studien i videoen under.

 

LES MER:

Hardtrening svekker hjertefunksjonen ved arvelig hjertesykdom

Stiller diagnose og risiko

En av de andre studiene som inngår i doktorgraden viser at kombinasjonen av hjerteultralyd og EKG er bedre til å identifisere pasienter som har hatt alvorlige rytmeforstyrrelser enn de tradisjonelle elektriske målingene alene. Det kan være vanskelig å skille ARVC fra relativt ufarlige hjerterytmeforstyrrelser kalt RVOT-VT, og den siste studien til Saberniak viser at 24-timers EKG, hjerteultralyd og hjerte-MR kan være nyttige verktøy for å stille sikrere diagnoser og gi bedre behandling. Også denne studien beskrives nærmere av Saberniak selv i en video:

 

LES MER: 

Skiller farlig og ufarlig hjertesykdom ved hjelp av ultralyd

Kan vurdere risiko for rytmeforstyrrelser ved ARVC med kombinert EKG og ultralyd

Leave a reply