Mettet fett har lenge blitt forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, og myndighetene anbefaler at mettet fett utgjør maksimalt 10 % av det totale energiinntaket i løpet av en dag. Nyere oppsummeringsstudier setter imidlertid spørsmålstegn ved om det virkelig er noen årsakssammenheng mellom mettet fett og koronar hjertesykdom, og det finnes også studier som indikerer at det er større risiko forbundet med å erstatte det mettede fettet med høyglykemiske karbohydrater. I en ny studie har forskere i Bergen oppdaget at høyt inntak av mettet fett ikke er forbundet med økt risiko for akutt hjerteinfarkt eller å dø tidlig for pasienter med etablert koronarsykdom.

Forskerne analyserte kostholdsdata fra 2.412 voksne pasienter som ble behandlet for stabil angina pectoris (84,7 %), akutt hjerteinfarkt, ustabil angina eller aortastenose på Haukeland eller Stavanger universitetssjukehus mellom 1999 og 2004. Deltakerne fylte ut et spørreskjema med 169 matvarer, og oppgav hvor mye av hver matvare de hadde spist i løpet av det siste året. Basert på dette regnet forskerne ut det daglige kostholdsinntaket og energiprosenten til pasientene.

Kun én av fire hjertepasienter inntok mindre fett enn maksimumsanbefalingene på 10 % av energiinntaket. Deltakerne som spiste mest mettet fett hadde et høyere inntak av både kjøtt, ost, smør, melk, egg, kaker og godterier enn de som spiste mindre mettet fett. Mer mettet fett i kosten var også forbundet med mer enumettet og flerumettet fett, men mindre karbohydrater, fiber og alkohol. Det var ingen sammenheng mellom mengden mettet fett i kosten og mengden mettede fettsyrer i blodet til pasientene.

I løpet av en median oppfølgingsperiode på nærmere fem år opplevde 292 pasienter akutt hjerteinfarkt eller ustabil angina, mens 137 deltakere døde. Det var ingen signifikant sammenheng mellom inntak av mettet mett og risikoen for å oppleve hjerterelaterte episoder. Det samme gjaldt for risikoen for å dø av hjerteinfarkt eller andre årsaker, og resultatene endret seg ikke da forskerne justerte for faktorer som kunne ha påvirket analysene.

Studien indikerer dermed at høyere enn anbefalt inntak av mettet fett ikke er forbundet med økt risiko for pasienter som behandles med vanlige medisiner for koronar hjertesykdom. Dette resultatet ble funnet på tross av at høyere inntak av mettet fett hang signifikant sammen med høyere nivåer av risikofaktorene triglyserider, LDL- og totalkolesterol, og forskerne spekulerer i at dette indikerer at mettet fett faktisk kan ha en beskyttende effekt mot hjerterelaterte sykdomsepisoder.

– Det kan se ut som om mettet fett ikke er så farlig som man har trodd, har Elin Strand, en av forfatterne bak studien, uttalt til Sprek.

Studien må ses i lys av at den baserer seg på selvrapportert kostholdsdata og ikke tar høyde for eventuelle endringer i kostholdet over tid, men forskerne mener resultatene gir rom for en ny diskusjon om retningslinjene for inntak av mettet fett blant hjertepasienter.

– Jeg mener at man trygt kan anbefale hjertepasienter å spise etter samme anbefalinger som den friske befolkningen, har førsteforfatter Nathalie Genevieve Puaschitz sagt til Bergens Tidende.

Leave a reply