Høye nivåer av fosfat i blodet er forbundet med hjerte- og karsykdom og økt dødelighet for pasienter med kronisk nyresykdom. Utdanning, lønn, bosted og andre sosioøkonomiske faktorer har også betydning for risikoen for å dø av nyresykdom. Skotske forskere med norske Marit Dahl Solbu i spissen har nå undersøkt om den økte risikoen forbundet med høye fosfatnivåer kan forklares av at nyresyke med lav sosioøkonomisk status har høyere nivåer enn personer med høy sosioøkonomisk status.

Nesten 3000 nyrepasienter fra området rundt Glasgow i Skottland ble inkludert i studien. 375 døde i løpet av oppfølgingsperioden mellom 2010 og 2015. Høye fosfatnivåer var forbundet med femdoblet risiko for å dø som følge av hjerte- og karsykdom sammenlignet med lave nivåer. Deltakerne ble gruppert i fem ut fra sosioøkonomisk status, og de med lavest status hadde høyest dødelighet. Denne sammenhengen ble ikke svekket de forskerne justerte analysene for fosfatnivåer.

Dermed viser studien at høyere fosfatnivåer ikke kan forklare hvorfor nyresyke med lav sosioøkonomisk status har økt risiko å dø for en hjerterelatert død ved kronisk nyresykdom. Resultatetene tyder på at alle nyrepasienter bør tilbys behandling for å senke fosfatnivåene, uavhengig av sosial tilhørighet.

Leave a reply