5693 av 29 977 deltakere fra Tromsøundersøkelsen i 1994/95 døde innen 17. oktober 2015. De 9639 som hadde rapportert kroniske muskel- og skjelettplager i form av smerter eller stivhet hadde ca. 35 % høyere risiko for tidlig død enn de som var uten slike smerter. Det kunne imidlertid forklares av at de også var eldre, og i aldersjusterte analyser var det ingen forskjell i dødelighet mellom gruppene. Det samme gjaldt for de som rapporterte omfattende plager over store deler av kroppen. Personer som rapporterte plager var også oftere røykere og hadde høyere BMI, lavere utdanning og flere psykiske plager enn de som var smertefri, men analyser som justerte for disse og andre faktorer endret ikke resultatet.

Forskerne undersøke også død fra spesifikke årsaker, men funnene var de samme: I justerte analyser var heller ikke død som følge av hjerte- og karsykdom eller kreft økt hos deltakerne med muskel- og skjelettplager. De konkluderer derfor med at den økte dødeligheten blant personer med selvrapporterte muskel- og skjelettplager kan tilskrives andre samtidige risikofaktorer, og at det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen for tidlig død er å leve sunnere.

Leave a reply