Doksorubicin/Adriamycin er et legemiddel som brukes intravenøst i behandling av mange typer kreft. En alvorlig bivirkning ved medisinen er at den kan skade hjertet, noe som begrenser hvor lenge pasienter kan gå på slik behandling. Forskning som ser på hvordan man kan redusere bivirkningene er derfor klinisk viktig, og en tidligere studie fra Iran har vist at morfin kan motvirke den kardiotoksiske effekten av doksorubicin hos rotter.

Under en pilotstudie gjennomført av forskere i Bergen døde imidlertid 6 av 8 rotter som fikk kombinasjonen morfin og doksorubicin i løpet av 11 dager, og de to resterende rottene var også alvorlig syke. Resultatene overrasket forskerne, som derfor designet en ny studie for å se hvordan forbehandling med morfin påvirker hjertet ved doksorubicinbehandling.

Seks grupper med seks rotter i hver gruppe ble undersøkt. I to av gruppene fikk rottene injisert ulike doser morfin før hjertene ble isolert fra kroppen og så behandlet med doksorubicin. I begge disse morfingruppene så forskerne at rottehjertene ble svekket mer enn hos rottene som fikk saltvannsløsning og doksorubicin. Gruppene som fikk morfin hadde også høyere innhold av doksorubicin i hjertemuskelcellene etter behandlingen.

Forbehandling med morfin økte dannelsen av hydrogenperoksid, en sterk oksidant som øker forekomsten av frie radikaler og det oksidative stresset på hjertet. Hydrogenperioksid kan også føre til at doksorubicin trenger lettere inn i hjertemuskelcellene, noe som kan forklare hvorfor studien viste høyere nivåer av medikamentet i hjertet hos morfingruppene.

Comments are closed.