Moderne behandling for hjertesyk ungdom kan spare sykehusene for utgifter

Kateterbasert innsetting av kunstig pulmonalklaff medfører langt lavere sykehuskostnader i dagene etter inngrepet sammenlignet med implantasjon av klaffen via åpen kirurgi.