Tirsdag 26. februar disputerer Linn Anja Slåke Vikøren for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Bakt og rå laks gir samme effekt på nivåer av fettstoffer og omega-3-fettsyrer i blod og vev hos rotter med fedme.
  2. Å spise laks forsinker utviklingen av høyt blodtrykk hos rotter med fedme.
  3. Blodsukkeret endret seg ikke hos voksne med overvekt eller fedme som spiste enten torsk eller oppdrettslaks til middag tre dager hver uke i tre måneder.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Det var ingen forskjell i effekt på kolesterol og triglyserider hos overvektige rotter som fulgte en diett med enten bakt eller rå laks i fire uker. Rottene i studien var genetisk disponert for å utvikle fedme og fedme-relaterte tilstander som ugunstig kolesterolprofil. De seks rottene i hver av de to intervensjonsgruppene fikk i seg 25 % av proteinet de spiste fra enten bakt eller rå laksefilet, mens melkeproteinet kasein utgjorde resten. Rottene i kontrollgruppa hadde kun kasein som proteinkilde. Verken nivåene av fettstoffer, D-vitamin eller avanserte glykerte endeprodukter endret seg ulikt i de to laksegruppene. Rottene som spiste bakt laks hadde imidlertid lavere nivåer av både kolesterol totalt sett, det skadelige LDL-kolesterolet og det gode HDL-kolesterolet enn kontrollgruppa, mens nivåene av triglyserider var høyere. Også rottene som spiste rå laks hadde senket det gode HDL-kolesterolet og tendenser til økte triglyseridnivåer, mens LDL-kolesterolet ikke var signifikant redusert sammenlignet med kontrollgruppa.

(2) Å spise laks kan være viktig med tanke på å hindre høyt blodtrykk og nyresykdom. Rotter med fedme som fikk bakt eller rå laks hadde lavere blodtrykk etter fire uker enn rotter som fikk alt sitt protein fra kasein. Nivåene av albumin og cystatin C i blodet var også lavere, noe som tyder på friskere nyrer. Videre beskyttet inntak av laks mot skader på celler i nyrene.

(3) I hittil upubliserte studier har Vikøren og kollegene vist at fisk til middag tre ganger i uka ikke forbedrer blodsukkeret til personer med overvekt og fedme sammenlignet med å spise kjøtt. 183 personer ble tilfeldig fordelt til å spise enten kjøttmiddager, middager med oppdrettslaks eller middager med villfanget torsk. Etter tre måneder var det ingen forskjell på blodsukkeret til deltakerne i de tre gruppene. Hos rotter med fedme senket imidlertid både inntak og torsk og laks kolesterolet sammenlignet med kontrollgruppa som ikke spiste fisk.

Leave a reply