Personer som ikke trener regelmessig har høyere risiko for atrieflimmer enn de som er moderat fysisk aktive. Samtidig er det tegn til økt risiko for flimmer hos de som oppgir mye og intensiv trening, viser nye resultater fra Tromsøundersøkelsen.

– Vi fant også at risikoen var høyere jo lavere hvilepuls man hadde, forteller førsteforfatter Bente Morseth om resultatene fra den nye studien.

Over 20 000 deltakere

Tromsø 3 ble gjennomført i 1986 og 1987, og det er data om hvilepuls og selvrapportert fysisk aktivitetsnivå fra 20 484 deltakere fra denne befolkningsundersøkelsen som er benyttet i studien. 750 av deltakerne fikk diagnostisert atrieflimmer – bekreftet med EKG – innen utgangen av 2010. Etter justering for alder, kjønn, røyking, BMI, høyde, tidligere hjerte- og karsykdom, diabetesblodtrykk og bruk av blodtrykkssenkende medisiner var det deltakerne som hadde oppgitt moderat fysisk aktivitet minst fire timer hver uke som hadde lavest risiko for flimmer.

– Risikoen var 19 % lavere enn for de som oppgav at de var mindre fysisk aktive, forteller Morseth, som er forsker ved UiT Norges arktiske universitet. For deltakerne som rapporterte mer intensiv fysisk aktivitet minst fire timer hver uke var risikoen den samme som for inaktive, mens de under 3 % av deltakerne som oppgav hard trening eller konkurranse flere ganger i uka hadde 37 % høyere risiko enn deltakerne som ikke trente. Denne forskjellen var imidlertid ikke statistisk signifikant og er dermed forbundet med noe usikkerhet, men i den samme gruppa var risikoen for permanent atrieflimmer statistisk signifikant forhøyet sammenlignet med hos inaktive.

Resultatene er i tråd med tidligere studier som har indikert en J-formet sammenheng mellom fysisk aktivitet og atrieflimmer. Mange av de tidligere studiene er imidlertid gjennomført på utholdenhetsutøvere, og den nye studien fra Tromsø er blant de største som har sett en slik sammenheng også blant kvinner og menn i den generelle befolkningen.

– Moderat fysisk aktivitet kan redusere risikoen for atrieflimmer ved å redusere de vanlige risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Mange år med utholdenhetstrening kan derimot endre strukturen og funksjonen til hjertet på en måte som øker risikoen, spekulerer Morseth.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ:

Økt risiko for hjerteflimmer hos menn som har trent lenge

Økt risiko for atrieflimmer blant utholdenhetstrente kvinner

Høyest risiko ved hvilepuls under 50

Forskerne benyttet også data om fysisk aktivitet fra 12 121 personer som også hadde deltatt i Tromsø 2 i 1979 og 1980, for å se på om endringer i det fysiske aktivitetsnivået hadde innvirkning på atrieflimmerrisikoen. De fant ingen signifikante forskjeller mellom de som var inaktive på begge tidspunktene og de som hadde blitt mer eller mindre fysisk aktive i perioden mellom de to undersøkelsene. Deltakerne hadde også svart på spørsmål om hvor fysisk krevende jobb de hadde, men aktivitetsnivået på arbeidsplassen var uten betydning for den framtidige risikoen for atrieflimmer.

– Dette var vel som forventet, ettersom jobbrelatert fysisk aktivitet som oftest ikke er hard nok til å belaste hjertet i stor grad, sier Morseth.

Deltakerne i Tromsø 3 som fikk målt en hvilepuls under 50 slag i minuttet hadde signifikant høyere risiko for atrieflimmer enn de som hadde en hvilepuls høyere enn 60 slag i minuttet. Risikoen for atrieflimmer var 8 % lavere for hvert titall slag høyere hvilepuls, og en hvilepuls over 90 var forbundet med mer enn halvert risiko sammenlignet med hvilepuls lavere enn 50.

– Hvilepulsen kan være et alternativt mål på fysisk aktivitet, ettersom lavere hvilepuls generelt er forbundet med høyere aktivitetsnivå. Våre analyser som viser økt risiko ved lavere hvilepuls er i tråd med de fleste tidligere studier på området. Sammenhengen var ikke påvirket av det selvrapporterte fysiske aktivitetsnivået til deltakerne i vår studie, sier Morseth.

Leave a reply