15 unge forsøkspersoner deltok i eksperimentet. De fikk lagt beina i et undertrykkskammer, noe som er en god måte å simulere blødning på. Ultralydmålinger viste en tendens til at blodstrømmen gjennom halspulsåren var redusert ved undertrykk tilsvarende moderat blødning, sammenlignet med ved normalt atmosfærisk trykk. Da pasientene i tillegg fikk mekanisk pustehjelp via en ventilator, var reduksjonen på 15 % og statistisk signifikant.

Videre viste studien at reduksjonen i blodflyt ikke skyldtes at blodtrykket var redusert ved lavt blodvolum, men at hjertet pumpet ut mindre blod hvert minutt. Kroppen forsøkte å kompensere for blodtapet gjennom å øke pulsen, men minuttvolumet ble likevel redusert som følge av at hjertet pumpet ut mindre blod for hvert enkelt hjerteslag enn i normaltilstand. Forskerne påpeker at funnene deres er gjort på unge, friske personer, og at reduksjonene potensielt kan være enda større hos pasienter med redusert evne til å tilpasse seg blodtap.

Redusert blod til hjernen kan være alvorlig, og forskerne konkluderer med at det er viktig å holde utsatte pasienter under tett oppsikt for å avdekke og motvirke blødninger som kan redusere blodflyten gjennom halspulsåren.

Leave a reply