Mitokondrielt DNA i blodet kan beskytte ved hjertesvikt

Høye nivåer av kjerne-DNA i blodet var koblet til økt risiko for å dø tidlig for pasienter med hjertesvikt. Høye nivåer av mitokondrielt DNA var derimot forbundet med redusert dødelighet.