Fredag 27. april disputerer Carine Lindquist for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. 1-triple TTA reduserer nivåene av triglyserider i lever og plasma som et resultat av økt fettsyrenedbrytning i leverens mitokondrier.
  2. 1-triple TTA reduserer nivåene av triglyserider i plasma selv når nivåene av L-karnitin er lave.
  3. 1-triple TTA påvirker trolig både fjerning av triglyserider fra blodet og dannelsen av triglyserider i kroppen.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Rotter som ble fôret med 2-(tridec-12-yn-1-ylthio)acetic-syre (1-triple TTA) i tre uker opplevde en femdobling i forbrenning av fettsyrer i leveren. Nivåene av triglyserider i både blodet og leveren ble kraftig redusert, og studien tyder på at det skyldes en nedregulering av APOC-III og en oppregulering av henholdsvis LPL og VLDL-reseptoren.

(2) L-karnitin er svært viktig for nedbrytning av langkjedete fettsyrer i mitokondriene, men en annen av Lindquists studier viser at 1-triple TTA øker fettsyrenedbrytningen i mitokondriene selv når L-karnitinnivåene er lave. Resultatene fra denne studien tyder på at 1-triple TTA også har innflytelse på endringer i prosesser som fjerner triglyserider fra blodet og i prosessen hvor triglyserider dannes i kroppen.

Leave a reply