Tidligere studier fra Center for Heart Failure Research i Oslo har vist at pasienter med akutt hjerteinfarkt har økte nivåer av mitokondrielt DNA i blodet. Ved et hjerteinfarkt skades hjertemuskelceller, og når oksygentilførselen til hjertet gjenopprettes slippes mitokondrie-DNA ut i blodbanen fra skadde eller døde celler. Nå viser nye eksperimenter fra samme forskergruppe at hjertemuskelceller har evne til å ta opp mitokondrie-DNA fra miljøet utenfor cellene, noe som kan aktivere betennelsesresponser som gir ytterligere skade på hjertemuskelceller.

– Dersom levende hjertemuskelceller i det iskemiske hjertet kan absorbere mitokondrielt DNA, kan dette forsterke betennelsesresponsen etter et hjerteinfarkt og føre til at hjertemuskelceller som i utgangspunktet overlevde infarktet og reperfusjonsbehandlingen dør, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen som nylig ble publisert i tidsskriftet Basic Research in Cardiology.

Sentralt i funnene står immunreseptoren toll-lik reseptor 9 (TLR9), som aktiveres av mitokondrielt DNA og innleder betennelsesresponser som kan skade hjertet. Forskerne utførte eksperimenter på isolerte hjertemuskelceller fra mus, og viste både at TLR9 uttrykkes i hjertemuskelceller og at cellene kan ta opp mitokondielt DNA fra miljøet utenfor cellene. Ettersom TLR9 kun finnes inne i cellene er dette er helt avgjørende for interaksjonen mellom mitokondrie-DNA og TLR9 i hjertemuskelceller.

– I cellelinjer fant vi klare indikasjoner på at mitokondrie-DNA aktiverer TLR9, som igjen aktiverer NF-κB-signalveien. NF-κB-signalveien regulerer mer enn 400 gener som er involvert i blant annet betennelse og programmert celledød, forklarer professor Kåre-Olav Stensløkken, som er studiens sisteforfatter. Disse mekanismene ble avslørt med eksperimenter der menneskeceller ble stimulert med blod rikt på mitokondrie-DNA fra hjerteinfarktpasienter. Videre viste eksperimentene at ekstracellulær mitokondrie-DNA førte til økt celledød og svekket mitokondriefunksjon i akutte forsøk med hjertemuskelceller fra mus. Den økte celledøden med mitokondrielt DNA kom mye raskere enn med spesifikke TLR9-stimuli, som kan tyde på at andre mekanismer også er involvert.

Å forstå mekanismene som fører til at hjertemuskelceller dør i etterkant av et hjerteinfarkt kan legge grunnlag for nye behandlingsstrategier for både koronar hjertesykdom og hjertesvikt, og denne studien kan være en indikasjon på at mitokondrie-DNA i blodet er et angrepspunkt for slik behandling.

LES OGSÅ:

Mitokondrie-DNA i hjertet skades etter hjerteinfarkt

Leave a reply