Personer med lav utdanning dør tidligere enn personer med høy utdanning. Fram til 2000 økte forskjellene i dødelighet mellom utdanningsnivåene, først og fremst på grunn av at forskjellene i dødsfall relatert til hjerte- og karsykdom økte blant menn. Nå viser nye tall at dette kan være i ferd med å forandre seg.

Ved hjelp av data fra dødsårsaksregisteret og utdanningsdatabasen til Statistisk Sentralbyrå analyserte forskerne sammenhengen mellom utdanningsnivå og mer enn 700.000 dødsfall i Norge mellom 1961 og 2010. Andelen personer som dør av hjerte- og karsykdom har gjennom hele perioden sunket i alle de tre utdanningskategoriene, og fram til år 2000 var nedgangen størst blant personer med høyere utdanning. Etter år 2000 var imidlertid nedgangen størst blant personer som kun har fullført grunnskolen, noe som resulterte i redusert absolutt forskjell i dødelighet mellom utdanningsnivåene.

For menn var denne nedgangen så stor at forskjellen mellom gruppene også ble mindre for total dødelighet, til tross for at utdanningsforskjellene økte for alle andre dødsårsaker enn hjerte- og karsykdom. Forskerne konkluderte med at utdanningsforskjeller i dødelighet nå i større grad enn tidligere skyldes dødsfall av andre årsaker enn hjerte- og karsykdom.

Les også: Færre med lav utdanning overlever hjerteinfarkt

Leave a reply