Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet har patentert akselerometere som kan måle hjertefunksjonen kontinuerlig under en hjerteoperasjon. Hjertebloggen har omtalt en rekke (1, 2, 3, 4, 5) studier som viser lovende resultater av slike sensorer. Forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge fikk i oppdrag å utvikle enda mer avanserte sensorer, og resultatene fra doktorgradsarbeidet til Anh Tuan Nguyen omtales i dag i en artikkel fra høgskolen på forskning.no.

Enheten, som er smalere enn en fyrstikk, settes inn i hjertemuskelen før operasjonen, og blir der også etter at brystkassen er lukket. Den overvåker dermed bevegelsene til hjertet både under og de første dagene etter åpen hjertekirurgi, og har i tillegg en pacemakerfunksjon.

– Selve sensorelementet er laget ved hjelp av mikroteknologi og er på størrelse med et knappenålshode. For at sensoren skal kunne settes inn i hjerteveggen, er den pakket inn i en stålkapsel formet som en kulepennspiss og koblet til en silikoninnpakket ledning som forsyner sensoren med strøm og samtidig overfører signalene den fanger opp, forklarer Nguyen i saken på forskning.no.

Enheten har blitt testet med gode resultater. Nå jobber forskerne med å få produsert flere enheter og få testet dem ved andre sykehus. De ser for seg en rekke mulige bruksområder for slik sensorteknologi i framtida.

– Om man kan ha sammenhengende sensorovervåkning over lengre tid, kan man få viktig info om hjertets tilstand og kanskje kunne gi en riktigere behandling av pasienter med hjertefeil, sier førsteamanuensis Kristin Imenes, som har ledet forskningsprosjektet ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

LER MER:

Norsk sensor kan redusere risikoen ved hjertekirurgi

Norskutviklet CO2-sensor oppdager oksygenmangel under hjerteoperasjon

3D-sensor kan forenkle overvåking av hjertefunksjonen

Ultralydsensor festet på hjertet kan oppdage blokkeringer i kransårene

Overvåker hjertet med 3D-sensorer etter en hjerteoperasjon

Leave a reply