Leger/forskere ved Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin og Universitetssykehuset i Tromsø har undersøkt hvorfor dødelighet av hjerteinfarkt har gått dramatisk ned de siste 40 årene. Funnene hos den yngre del av befolkningen, er forskjellig for menn og kvinner. Frem til årtusenskiftet gikk risiko for å få hjerteinfarkt mye mer ned hos menn enn hos kvinner.  Årsaken var sannsynligvis at flere menn sluttet å røyke, samt at økt vekt og diabetes påvirker risikoen for hjerteinfarkt sterkere i negativ retning hos kvinner enn hos menn. Forskningen pågår og de siste resultat tyder på at nå avtar risiko for hjerteinfarkt også blant kvinnene. Den gunstige utviklingen skyldes mest sannsynlig mindre røyking og at folk nå har lavere fettprosent i blodet og lavere blodtrykk enn tidligere. Bedre medisinsk behandling har også bidratt noe.

 

 

Last ned hele rapporten her:

European Journal of Preventive Cardiology-2012-Mannsverk-927-34