Mindre hjertesvikt blant de som drikker alkohol ofte

Nylig publiserte svenske og norske forskere data som viser at regelmessig, moderat drikking kan beskytte mot hjerteinfarkt. Nå har de gjort lignende funn for hjertesvikt.