I dag disputerer Alice Gustavsen for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hun har undersøkt om medikamenter som hemmer det medfødte immunforsvaret vårt kan bidra til å redusere betennelse og sykdomsutvikling, og én av studiene undersøker effekten på hjerteinfarkt.

Komplementkomponent 5

Den aktuelle studien viser at et medikament som hemmer aktiveringen av det medfødte immunforsvaret vårt gjennom å blokkere virkningen av komplementkomponent 5 (C5) reduserte størrelsen på det resulterende hjerteinfarktet hos griser som hadde fått blokkert en av blodårene i hjertet. Hjertefunksjonen etter gjenåpning av oksygentilførselen var også bedre enn hos griser som ble behandlet med placebo. Også tidligere studier har også vist at blokkering av C5 kan redusere infarktstørrelsen hos dyr, men ikke hos mennesker. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne resultatene, ettersom dyrestudiene har benyttet andre C5-hemmere enn menneskestudiene. Coversin blokkerer effekten av C5 både hos griser og mennesker, og det er dette medikamentet som er benyttet i studien til Gustavsen og kollegene. Coversin ble gitt en tilfeldig utvalgt halvpart av de 16 grisene mens blodåren fortsatt var blokkert og fram til fire timer etter at den var gjenåpnet. I tillegg til mindre hjerteinfarkt og bedre hjertefunksjon, observerte forskerne lavere nivåer av betennelsesstoffene interleukin-1β og E-selectin etter behandlingen hos disse grisene enn hos den halvparten som fikk placebo. De konkluderer med at det bør foretas nye vurderinger om bruken av C5-hemmere ved hjerteinfarkt også hos mennesker.

Komplementsystemet i det medfødte immunforsvaret vårt beskytter oss mot sykdommer, men ved kronisk og ukontrollert aktivering kan det skade både hjertet og andre organer og vev. I tillegg til å redusere betennelse ved hjerteinfarkt, viste Gustavsen og medarbeiderne at hemming av komplementsystemet kan være gunstig ved blodforgiftning. Doktorgraden inkluderer dessuten en kasustikk hvor ei gravid kvinne med den autoimmune sykdommen katastrofalt antifosfolipidsyndrom behandles med komplementhemmeren eculizumab.

Leave a reply