Forskning.no omtaler en japansk studie som viser at UVB-stråling på huden motvirker utvikling og progresjon av åreforkalkning hos mus som er spesielt utsatt for nettopp åreforkalkning. Forskerne mener funnene indikerer at lysterapi kan ha potensial for å forebygge hjerte- og karsykdom. I saken er forsker Asta Juzenine ved Oslo universitetssykehus intervjuet, og hun er ikke overrasket over funnene, blant annet fordi risikoen for hjerte- og karsykdom er lavere i land hvor sola ofte skinner.

– Mange tenkte i utgangspunktet at det skyldes D-vitamin. Men resultatene har ikke vært positive. Det må være noe mer, sier hun.

I studien har forskerne også sett på mekanismene som knytter UVB-stråling til redusert åreforkalkning. Resultatene viser at strålingen demper inflammasjon som er karakteristisk for åreforkalkning gjennom at regulere immunsystemet. Det er kjent fra tidligere at UVB-stråling har enn immundempende effekt, men Juzenine understreker at eventuell lysbehandling mot hjerte- og karsykdom hos mennesker ligger langt fram i tid. Uansett:

– Om sommeren har alle godt av femten minutter med sol på hele kroppen hver dag. Det er bare sunt.

Leave a reply