Én av tre opplever fatigue i tida etter et hjerneslag, og slik utmattelse kan er forbundet med økt risiko for depresjon, redusert livskvalitet og svekket prognose for pasientene. Studier har vist at halvparten av alle slagpasienter ikke føler de får god nok hjelp til å håndtere fatigue, og mange anser det som ett av de verste symptomene i etterkant av slaget.

– Mindfulness har vist seg å virke positivt på fatigue i flere andre pasientgrupper, for eksempel kreftpasienter og personer med angst eller depresjon. Det finnes ikke mange studier som har sett på dette som en behandlingsmetode for å redusere fatigue ved hjerneskade, men vår meta-analyse tyder på at det kan ha en viss effekt, sier førsteforfatter Kristine Moe Ulrichsen fra STROKEMRI, som er et samarbeidsprosjekt mellom NORMENT ved Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus.

Mindfulness springer ut fra buddhismen, og anvendes både i terapi og som selvhjelp. Det er en form for meditasjon, og en bestemt måte å møte seg selv og verden på – det handler om å kunne være oppmerksomt til stede i øyeblikket. Gjennom øvelser økes bevisstheten rundt egne tanker og følelser, og man søker å møte disse med åpenhet og aksept.

Forskerne fant bare fire randomiserte intervensjonsstudier som undersøkte effekten av mindfulness på fatigue ved nevrologiske lidelser. Studiene hadde til sammen 257 deltakere. De fleste hadde MS, men 30 av deltakerne i to av studiene hadde hjerneslag. Den samlede analysen viste altså en signifikant behandlingseffekt, og effekten var størst i de to studiene som inkluderte hjerneslagpasienter.

– Man skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner fra en meta-analyse med så få studier, som dessuten inkluderer ulike pasientgrupper. Det trengs med andre ord mer forskning på området. Vi vet heller ikke hvilke mekanismer som gjør at mindfulness kan være effektivt mot fatigue, men kanskje kan det skyldes styrking av visse oppmerksomhetsfunksjoner og evne til selvregulering. Samtidig kan man tenke seg at mindfulness har en mer indirekte effekt på fatigue, for eksempel ved å lindre symptomer på angst og depresjon, eller ved å redusere stress, sier Ulrichsen.

Leave a reply