Skadde og døde celler frigjør mikropartikler som kan bidra til utvikling av hjerte- og karsykdom. Mikropartiklene kan avledes fra ulike celletyper, for eksempel blodplater, lymfocytter, monocytter og aktiverte leukocytter. I denne studien har forskere ved Senter for klinisk hjerteforskning analysert nivåene av slike mikropartikler i blodet til 200 pasienter målt i den akutte fasen av et STEMI-hjerteinfarkt. 100 av pasientene hadde opplevd en ny alvorlig hjerterelatert hendelse i løpet av 4,4 år etter infarktet, og disse ble sammenlignet med 100 like gamle pasienter av samme kjønn som ikke hadde blitt rammet av ny hjerte- og karsykdom. Pasientene i de to gruppene var også matchet når det gjaldt diabetes, røyking, blodtrykk og historie med hjerte- og karsykdom i familien.

Det viste seg å være ingen sammenheng mellom de totale nivåene av mikropartikler i blodbanen og risiko for å rammes av en ny, alvorlig hjerterelatert hendelse i løpet av oppfølgingsperioden, men de 24 pasientene som døde av hjerte- og karsykdom i perioden hadde signifikant høyere nivåer enn pasientene som overlevde. Det gjaldt både for mikropartikler som bærer med seg vevsfaktor og for mikropartikler avledet fra lymfocytter, monocytter og aktiverte leukocytter, som alle er hvite blodceller som har betydning for betennelsesprosesser og utvikling av åreforkalkning.

I videre analyser viste forskerne at tre grupper av monocytt-avledede mikropartikler (CD14+/AV+, CD142+/CD61+/AV+ og CD11b+/CD14+/AV+) var egnet som prognostiske biomarkører for pasienter med STEMI-infarkt. Med andre ord kunne man identifisere pasienter med henholdsvis høy og lav risiko for å dø av hjerte- og karsykdom basert på spesifikke grenseverdier av disse markørene målt i blodet. Den beste prognostiske verdien fant imidlertid forskerne da markørene ble lagt til sammen med målinger av pumpefunksjonen til hjertet. Forskerne skriver at funnene kan være nyttige i den kliniske vurderingen av pasienter med tanke på å forbedre prognosen på lang sikt, men at resultatene må bekreftes av andre studier.

 

Leave a reply