Kan mikromolekyler avsløre blodpropprisiko?

Nivåene av ni mikro-RNA var forskjellig hos pasienter med uprovosert venøs blodpropp sammenlignet med friske.