– Analysene våre tyder på at 26 % av alle hjerteinfarkt blant kvinner under 60 år kunne ha vært unngått dersom alle hadde en midje-hofte-ratio lavere enn 0,8, sier professor Grace Egeland ved Folkehelseinstituttet om resultatene fra den nye studien, som er basert på data fra mer enn 140 000 friske nordmenn.

I studien hadde kvinner under 60 år med en midje-hofte-ratio over 0,8 over dobbelt så høy risiko for hjerteinfarkt som kvinner i samme alder med lavere midje-hofte-ratio. Risikoen var fortsatt 79 % høyere etter at analysene hadde tatt høyde for at disse kvinnene også kan ha flere andre risikofaktorer for hjerteinfarkt, nærmere bestemt røyking, høy BMI, høyt systolisk blodtrykk, diabetes og ugunstig kolesterolprofil (totalkolesterol:HDL-ratio). For eldre kvinner økte derimot ikke høy midje-hofte-ratio risikoen for hjerteinfarkt signifikant etter justering for disse faktorene.

Kan oppdage kvinner med høy risiko

– Funnene våre er viktige fordi de antyder at midje-hofte-ratio kan brukes til å identifisere personer med risiko, særlig kvinner som ikke ville blitt identifisert via andre metoder, sier Egeland i en sak publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Et midjemål høyere enn 88 cm defineres som fedme for kvinner, men også for kvinner under 60 år med lavere midjemål enn dette var høy midje-hofte-ratio en uavhengig risikofaktor for hjerteinfarkt.

Bruk målebånd og legg inn verdiene i kalkulatoren under for å finne din egen midje-hofte-ratio. (Utgangspunktet for midjeomkretsen er navlen hos normalvektige, mens den måles midt mellom spissen på hoftebeinet og det nederste ribbeinet hos overvektige. For hoftemålet er det den største omkretsen rundt hofta som gjelder. Begge målingene gjennomføres innenfor klærne.)

I COhort of NORway hadde 40 % av de 73 808 friske kvinnelige deltakerne en midje-hofte-ratio høyere enn 0,8. Denne ratioen forteller altså forholdet mellom midje- og hofteomkretsen, og et høyt tall indikerer større midjemål og lavere hofteomkrets. Midjemålet sier noe om hvor mye man har av det helseskadelige fettet som ligger rundt organene (visceralt fett), mens hoftemålingene viser størrelsen på bekkenet, setemuskulaturen og mengden fett rundt hoftene. En høy midje-hofte-ratio er dermed ikke bare en indikasjon på mye visceralt fett, men knyttes også til lavt fysisk aktivitetsnivå, dårlig utholdenhet og liten muskelmasse i lårene. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer verdier lavere enn 0,85 som en sunn midje-hofte-ratio for kvinner.

Svakere sammenheng blant unge menn

COhort of NORway er en samling av alle de største befolkningsundersøkelsene som ble gjennomført i Norge mellom 1994 og 2003. Etter at personer som rapporterte at de hadde tidligere hjerte- og karsykdom eller brukte blodtrykksmedisiner var ekskludert, hadde forskerne 140 790 deltakere de kunne analysere data fra i denne nye studien. De fulgte deltakerne fram til utgangen av 2009, og brukte Dødsårsaksregisteret og CVDNOR-databasen til å undersøke hvem som hadde blitt rammet av hjerteinfarkt.

40 % av de 66 982 friske mennene i undersøkelsen hadde høyere midje-hofte-ratio enn 0,91. I analysene justert for alder og røyking hadde disse mennene 49 % høyere risiko for å bli rammet av hjerteinfarkt enn de 60 % av mennene som hadde lavere midje-hofte-ratio, men bare 22 % høyere risiko etter at forskerne tok hensyn til de øvrige risikofaktorene. Dette innebærer at 9 % av alle infarktene blant menn under 60 år teoretisk sett kunne vært forhindret om de hadde hatt lavere midje-hofte-ratio. WHOs grense for en sunn midje-hofte-ratio for menn er 0,90.

I likhet med for eldre kvinner kunne ikke forskerne påvise noen sammenheng mellom midje-hofte-ratio og framtidig hjerteinfarkt for menn over 60 år etter justeringer for andre risikofaktorer. De tror dette skyldes at aldring i seg selv forbindes med endringer i kroppssammensetningen som reduserer nytten av fedmemålinger, for eksempel slappere magemuskulatur, mer magefett og høyere fettprosent.

Bedre indikasjon enn BMI

Også BMI-skalaen gav en god indikasjon på risiko for hjerteinfarkt hos både kvinner og menn under 60 år når analysene kun tok hensyn til alder og røyking. De 40 % av kvinnene som hadde BMI høyere enn 25,5 hadde 66 % økt risiko, mens de 40 % av mennene som hadde BMI høyere enn 26,6 hadde 49 % økt risiko. Etter justering for midje-hofte-ratio og øvrige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom var det imidlertid ikke lenger noen statistisk sikker sammenheng mellom BMI og infarktrisiko for noen av kjønnene. I likhet med for midje-hofte-ratio var det heller ingen uavhengig sammenheng mellom BMI og risiko for hjerteinfarkt blant kvinner eller menn over 60 år.

– Selv om BMI er nyttig, er det ikke en perfekt indikator på fedme siden indeksen kan bli påvirket av muskelmasse og beinlengde. Den forteller heller ikke hvordan vekten er fordelt, sier Egeland.

Leave a reply