Nye analyser fra den store amerikanske Women’s Health Initiative Dietary Modification Trial har undersøkt om et kosthold med mindre fett bidrar til at kvinner mellom 50 og 80 år unngår høyt blodtrykk. Nesten 49 000 kvinner deltok, og 40 % av dem tok del i et intensivt, mangeårig program med mål om å redusere kaloriinntaket fra fett til maksimalt 20 % av totalinntaket. De skulle også spise minst fem om dagen av frukt og grønnsaker og minst seks porsjoner fullkorn hver dag.

Det første året sank blodtrykket i kostholdsgruppa, men deretter økte det igjen slik at blodtrykket etter flere år ikke var forskjellig fra kontrollgruppa, hvor kvinnene hadde fått beskjed om å ikke endre kostholdet sitt. Det intensive kostholdsprogrammet reduserte heller ikke risikoen for å få høyt blodtrykk over tid.

– Resultatene bekrefter at randomisering til et intensivt program for kostholdsendringer kan redusere blodtrykket på kort sikt hos kvinner etter overgangsalderen, men at reduksjonen kan være vanskelige å opprettholde, heter det i tidsskriftartikkelen om studien.

Modifisert middelhavsdiett og lite salt

Artikkelen er publisert i augustutgaven av American Journal of Hypertension, og i samme utgave er de norske blodtrykk- og ernæringsforskerne Anne Cecilie K. Larstorp og Serena Tonstad invitert til å kommentere resultatene.

– I lys av de nye funnene kan det være nyttig å flytte fokus over til om kostholdsintervensjoner med en noe, men ikke drastisk, endret tilnærming kan forebygge hjerte- og karsykdom. En middelhavsdiett med ektra olivenolje eller nøtter kan være den viktigste intervensjonen, skriver Larstorp og Tonstad, og viser til den spanske PREDMED-studien.

I PREDMED var risikoen for hjerte- og karsykdom de neste årene lavere i de to gruppene som fulgte en av disse modifiserte middelhavsdiettene enn blant deltakerne som ble randomisert til en lavfettdiett. 80 % av deltakerne i PREDMED hadde høyt blodtrykk, og det var kun blant disse at det ble påvist redusert risiko. Intervensjonsstudier med kortere varighet har vist at et kosthold med lite salt, men rikt på frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter, frø, fisk og magre meieriprodukter kan redusere blodtrykket, og Larstorp og Tonstad mener en kombinasjon av de ulike tilnærmingene trygt kan anbefales.

– Et kosthold med lavere totalt fettintak, mer frukt, grønt og fullkorn kan være gunstig i kombinasjon med saltreduksjon og nøkkelelementer fra middelhavsdietten, som olivenolje og nøtter, oppsummerer de kommentarartikkelen.

Leave a reply