Metabolsk syndrom er en tilstand som kjennetegnes av at flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er til stede. Høyt midjemål er blant kriteriene for metabolsk syndrom, og sykelig overvektige har økt sannsynlighet for å ha tilstanden. Høy kroppsvekt er også forbundet med hyperandrogenisme hos kvinner. Nå indikerer en ny norsk studie at forhøyede nivåer av fritt testosteron i seg selv kan påvirke risikoen for metabolsk syndrom hos kvinner med sykelig overvekt.

Mellom november 2005 og juli 2014 inkluderte forskerne 1.900 kvinner yngre enn 50 år som ble behandlet ved Senter for sykelig overvekt i Tønsberg. 57 % av dem hadde metabolsk syndrom, mens 45 % hadde hyperandrogenisme og 16 % hadde polycystisk ovariesyndrom (PCOS), som blant annet innebærer økt produksjon av mannlige kjønnshormoner.

Videre viste det seg at kvinner med hyperandrogenisme hadde omtrent 60 % økt risiko for å også ha metabolsk syndrom. Denne sammenhengen var imidlertid kun signifikant blant kvinnene uten PCOS, og kunne forklares av at forhøyede testosteronnivåer var forbundet med økt risiko for lavt HDL-kolesterol, høye triglyseridnivåer og høyt blodsukker, tre av risikofaktorene som definerer metabolsk syndrom. Det var derimot ingen slik sammenheng mellom høye nivåer av androgener og høyt blodtrykk.

Funnene kan indikere at det er relevant å måle fritt testosteron når man skal vurdere risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom blant kvinner med sykelig overvekt. En årsak til sammenhengen mellom hyperandrogenisme og metabolsk syndrom i denne pasientgruppa kan ifølge forskerne være at mannlige kjønnshormoner kan føre til insulinresistens. Magefedme kan på sin side bidra til utskillelse av androgener. Årsakssammenhenger kan imidlertid ikke sluttes ut fra denne studien, og forskerne tar til orde for randomiserte, kontrollerte forsøk som nærmere undersøker sammenhengen mellom økte nivåer av fritt testosteron og forekomsten av metabolsk syndrom blant kvinner med sykelig overvekt.

Leave a reply