Mange pasienter med hjerte- og karsykdom har metabolsk syndrom, som innebærer en kombinasjon av høyt blodtrykk, dårlig lipidprofil, magefedme og høyt blodsukker. Metabolsk syndrom forbindes med betennelsestilstander som kan øke nivåene av matriksmetalloproteinaser (MMP-er) i blodet. Disse, blant annet MMP-9, kan bidra til å destabilisere plakket som er forbundet med åreforkalkning, og høye nivåer av MMP-9 forbindes med økt risiko for kardiovaskulære hendelser hos personer med koronar hjertesykdom.

Nivåene av MMP-9 i blodet påvirkes også av genene våre. En polymorfisme innebærer at det finnes flere ulike varianter (alleler) av samme gen på en spesifikk plassering i kromosomet, og T-allelen (det vil si TC- eller TT-genotypen) av MMP-9 -1562 C/T-polymorfismen regnes som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. T-allelen har vist seg å medføre forhøyede MMP-9-nivåer, og er også forbundet med mer alvorlig koronarsykdom. Nå ønsket forskere i Oslo å undersøke om denne genvarianten har betydning for kliniske episoder ved koronarsykdom hos pasienter med og uten metabolsk syndrom.

Forskerne undersøkte DNA fra blodprøver av 1000 pasienter med stabil koronarsykdom, hvorav 244 pasienter også hadde metabolsk syndrom. Deretter fulgte de pasientene i to år. Det viste seg at pasienter med metabolsk syndrom og T-allelen av denne MMP-9-polymorfismen hadde femdoblet risiko for å oppleve episoder av klinisk betydning, sammenlignet med pasienter med metabolsk syndrom som hadde CC-genotypen. Hos pasientene uten metabolsk syndrom spilte ikke genotypen inn for risikoen for slike episoder.

Funnene er et eksempel på hvordan genvarianter kan endre nivåene av biomarkører for hjerte- og karsykdom og påvirke risikoen for framtidige hendelser blant pasienter med slik sykdom. Studien viser også hvordan MMP-9-genet og reguleringen av MMP-9 i blodet kan påvirkes av miljøfaktorer som metabolsk syndrom.

Leave a reply