94 unge friske menn som deltok i fem ulike studier ved Oslo universitetssykehus få år etter at de hadde vært inne til militær sesjon på 1990-tallet ble inkludert i en ny oppfølgingsstudie gjennomført i 2012 og 2013. Resultatene viser en sammenheng mellom enkelte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i ung alder og nivåene av ulike typer magefett på oppfølgingstidspunktet, først og fremst blant menn som oppgav at minst én av foreldrene hadde diabetes.

Les også: Blodtrykk i ung alder kan forutsi skjult hypertensjon senere i livet

19 av deltakerne rapporterte diabetes i familien, og som unge hadde disse mennene generelt høyere BMI, LDL-kolesterol og triglyserider enn resten av mennene. På oppfølgingstidspunktet hadde de dårligere insulinfølsomhet og mer magefett enn mennene uten diabetes i familien. Forskerne undersøkte magefettet med CT, og delte inn i tre ulike typer fett: overfladisk underhudsfett, dyptliggende underhudsfett og visceralt fett rundt de indre organene. Spesielt visceralt fett er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Det viste seg at mennene med diabetes i familien hadde mer fett i alle de tre kategoriene.

Også høyere BMI og lavere nivåer av det gode HDL-kolesterolet i ung alder kunne signifikant og uavhengig av andre faktorer forutsi høyere mengde magefett på oppfølgingstidspunktet. Sammenhengene var sterkest for de som hadde diabetes i familien, og bare HDL-kolesterol var en signifikant prediktor for framtidig visceralt fett hos mennene uten foreldre med diabetes. Funnene tyder på at risikoprofilen til menn i 20-årsalderen med diabetes i familien indikerer hvor mye magefett de har 18 år senere. For menn uten diabetes i familien virker imidlertid nivåene av magefett først og fremst å henge sammen med risikofaktorer målt på samme tidspunkt som fettmengden.

Les også: Unge menn med diabetes i familien har dårligere risikoprofil for hjertesykdom

Leave a reply